Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 119

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
NOTĂ: Forma și amplasarea prizei diferă în funcție
de geaca/vesta/pătura dumneavoastră.
7.
Cartușul acumulatorului (accesoriu opțional)
Introduceți cartușul acumulatorului în suport până când
se înclichetează în locaș.
DESCRIEREA
FUNCŢIILOR
Montarea sau demontarea
cartuşului acumulatorului
ATENŢIE:
Ţineţi ferm suportul acumulato-
rului şi cartuşul acumulatorului la montarea sau
demontarea cartuşului acumulatorului. În cazul
în care nu ţineţi ferm suportul acumulatorului şi
cartuşul acumulatorului, acestea vă pot aluneca din
mâini, rezultând defectarea suportului acumulatorului
şi a cartuşului acumulatorului şi/sau în accidentări
personale.
ATENŢIE:
Opriți întotdeauna dispozitivul îna-
inte de demontarea cartușului acumulatorului.
► Fig.2: 1. Indicator roşu 2. Buton 3. Cartuşul acumu-
latorului 4. Suportul acumulatorului
Pentru a instala cartuşul acumulatorului, aliniaţi limba
de pe cartuşul acumulatorului cu canelura din carcasă
şi introduceţi-l în locaş. Introduceţi cartuşul acumulato-
rului până când se înclichetează în locaş. Dacă puteţi
vedea indicatorul roşu din partea superioară a butonu-
lui, acesta nu este blocat complet.
Pentru a scoate cartuşul acumulatorului, glisaţi-l din
suportul acumulatorului în timp ce apăsaţi butonul de pe
partea frontală a cartuşului.
ATENŢIE:
Întotdeauna montaţi cartuşul acu-
mulatorului complet, până când indicatorul roşu
nu mai este vizibil. În caz contrar, cartuşul acumu-
latorului poate cădea accidental din suportul acumu-
latorului, provocând rănirea dumneavoastră sau a
persoanelor din jur.
ATENŢIE:
Nu forţaţi cartuşul acumulatorului
la montare. În cazul în care cartuşul acumulato-
rului nu glisează uşor, înseamnă că a fost introdus
incorect.
Ataşarea suportului acumulatorului
Puteţi suspenda suportul acumulatorului de centura
pentru talie.
Pentru a preveni căderea accidentală a suportului
acumulatorului, ataşaţi o centură folosind orificiul pentru
centură şi fixaţi-l bine.
► Fig.3: 1. Orificiu pentru centură
Suportul acumulatorului are o funcţie anti-cădere.
Atunci când scoateţi suportul acumulatorului din cen-
tură, trageţi suportul acumulatorului în sus, în timp ce
apăsaţi pe butonul de deblocare.
► Fig.4: 1. Buton de deblocare
Conectarea dispozitivelor USB
ATENŢIE:
sunt compatibile cu portul de alimentare USB. În
caz contrar, suportul acumulatorului se poate defecta.
NOTĂ: Înainte de conectarea unui dispozitiv
USB la suportul acumulatorului (cu acumulator),
întotdeauna efectuaţi copii de rezervă ale datelor
pe dispozitivul USB. În caz contrar, vă puteţi pierde
datele.
NOTĂ: Este posibil ca suportul acumulatorului să
nu alimenteze unele dispozitive USB.
NOTĂ: Dacă nu îl utilizați sau după încărcare,
scoateți cablul USB și închideți capacul.
Suportul acumulatorului (cu cartușul acumulatorului)
poate funcționa ca o sursă de alimentare externă pentru
dispozitivele USB.
Deschideți capacul și conectați un cablu USB (nein-
clus) la portul USB sau la suportul acumulatorului. Apoi
conectați celălalt capăt al cablului la dispozitiv. Pentru
ca încărcarea să înceapă, țineți apăsat pe butonul de
pornire până când se aprinde indicatorul nivelului de
putere. Pentru oprirea încărcării, țineți apăsat pe buto-
nul de pornire până când se stinge indicatorul nivelului
de putere.
► Fig.5: 1. Capac 2. Port USB
NOTĂ: Curentul de ieșire efectiv variază în funcție de
dispozitivul USB care va fi conectat.
NOTĂ: Acumulatorul se consumă în timp ce butonul
de pornire este pornit. Opriți întotdeauna comutatorul
atunci când nu utilizați dispozitivul.
NOTĂ: Atunci când încărcați mai multe dispozitive
USB unul după altul, așteptați circa 10 secunde după
încărcarea unui dispozitiv înainte de a începe să
încărcați următorul dispozitiv.
ÎNTREŢINERE
NOTĂ: Nu utilizați niciodată gazolină, benzină,
diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare.
În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări
sau fisuri.
NOTĂ: Nu spălați suportul acumulatorului cu apă.
Ștergeți praful, murdăria, uleiul, grăsimea etc. de
pe carcasă cu o cârpă uscată și curată sau cu o
cârpă înmuiată în apă cu săpun și stoarsă bine.
Depozitați aparatul într-un loc în care nu va fi
foarte cald, foarte rece sau cu umiditate ridicată.
Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ-
sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau
reglare trebuie executate de centre de service Makita
autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de
schimb Makita.
119 ROMÂNĂ
Conectaţi numai dispozitive care

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents