Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 77

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
KONSERWACJA
UWAGA: Nie stosować benzyny, benzyny ekstrak-
cyjnej, rozpuszczalników, alkoholu ani podob-
nych środków. Mogą one powodować odbarwie-
nia, odkształcenia lub pęknięcia.
UWAGA: Uchwytu akumulatora nie wolno myć
wodą.
Należy wytrzeć zanieczyszczenia, kurz, olej,
smar itp. z obudowy za pomocą czystej, suchej
ściereczki lub ściereczki namoczonej w wodzie z
mydłem i mocno wyżętej.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w
którym nie będzie narażone na bardzo wysokie
lub bardzo niskie temperatury ani nadmierną
wilgotność.
W celu zachowania odpowiedniego poziomu
BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu
wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa-
cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez
autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi
Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien-
nych Makita.
77 POLSKI

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents