Beskrivelse Af Delene - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BESKRIVELSE AF
DELENE
Denne holder kan bruges til at følge Makita ventilations-
jakke/vest og opvarmet jakke/vest/tæppe.
► Fig.1
Gruppe
A
Ventilationsjakke/vest:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Opvarmet jakke/vest/tæppe:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
Ventilationsjakke/vest:
B
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Indikator for strømniveau
Når du bruger en ventilationsjakke/vest, vises
strømniveauet.
BEMÆRK: Hvis du bruger ventilationsjakkerne/
vestene i gruppe A, der er anført ovenfor, lyser strøm-
niveauindiktoren 4 ikke, fordi deres ventilatorenheder
anvender 3-trins kontrol.
BEMÆRK: Hvis du bruger den/det opvarmede jakke/
vest/tæppe, vil kun strømniveauindikator 4 lyse.
2.
Afbryderknap
For at tænde skal du indsætte akkuen og derefter trykke
og holde ned på afbryderknappen indtil strømniveauin-
dikatoren lyser.
For at ændre strømniveauet på ventilationsjakken/
vesten skal du trykke kort på afbryderknappen, når
strømmen er tændt.
For at slukke skal du trykke og holde ned på afbryder-
knappen indtil strømniveauindikatoren slukkes.
BEMÆRK: For at ændre varmen på den/det opvar-
mede jakke/vest/tæppe skal du trykke på knappen
på den/det opvarmede jakke/vest/tæppe, når den/det
får strøm.
3.
Strømstikket
Tilslut kablet fra jakken/vesten/tæppet eller
adapterkablet.
4.
Adapterkabel til ventilationsjakke/vest
(ekstraudstyr)
Brug adapterkabel, når du bruger produkterne i gruppe
A, der er anført ovenfor.
5.
Adapterkabel til opvarmet jakke/vest/tæppe
(ekstraudstyr)
Brug adapterkabel, når du bruger produkterne i gruppe
A, der er anført ovenfor.
6.
Strømkabel til jakken/vesten/tæppet
For produkterne i gruppe A, der er anført ovenfor, skal
du tilslutte det passende adapterkabel til ventilationsjak-
ken/vesten eller den/det opvarmede jakke/vest/tæppe.
Produkterne i gruppe B, der er anført ovenfor, skal
sluttes til strømstikket på batteriholderen.
Model
BEMÆRK: Strømstikkets form og placering varierer
afhængigt af jakken/vesten/tæppet.
7.
Akku (ekstraudstyr)
Sæt akkuen i holderen og skub den ind til den låses på
plads med et lille klik.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
Installation eller fjernelse af akkuen
FORSIGTIG:
og akkuen, når du installerer eller fjerner akkuen.
Hvis du ikke holder fast i batteriholderen og akkuen,
kan de falde ud af hænderne på dig og medføre
beskadigelse af batteriholderen og akkuen og/eller
personskade.
FORSIGTIG:
installerer eller fjerner akkuen.
► Fig.2: 1. Rød indikator 2. Knap 3. Akku
4. Batteriholder
Ved installation af akkuen justeres tungen på akkuen
med rillen i huset, hvorefter den skubbes på plads. Sæt
akkuen hele vejen ind, indtil den låses på plads med
et lille klik. Hvis du kan se den røde indikator øverst på
knappen, er den ikke låst helt fast.
Ved fjernelse af akkuen trækkes den ud af batteriholde-
ren, idet der trykkes på knappen foran på akkuen.
FORSIGTIG:
den røde indikator ikke er synlig. Ellers kan akkuen
falde ud af batteriholderen ved et uheld og forårsage
personskade på dig selv eller personer i nærheden.
FORSIGTIG:
isætte akkuen. Hvis akkuen ikke glider let ind, er den
ikke isat korrekt.
Montering af batteriholderen
Du kan hænge batteriholderen i livremmen.
For at undgå, at batteriholderen falder ned ved et uheld,
skal du sætte en snor i snorhullet og fastgøre den.
► Fig.3: 1. Snorhul
Batteriholderen har en funktion til at forhindre, at den
tabes. Når batteriholderen fjernes fra livremmen, skal
du trække batteriholderen op, idet der trykkes på lås
fra-knappen.
► Fig.4: 1. Lås fra-knap
38 DANSK
Hold godt fast i batteriholderen
Sluk altid for apparatet, før du
Sæt altid akkuen helt ind, indtil
Undlad at bruge magt for at

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents