Download  Print this page

Óvintézkedések - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

• A hálózati csatlakozóvezetéket ne csavarja a
hálózati adapter köré. A belső vezető
elszakadhat, és a médiavevő hibás
működését okozhatja.
• Ne érintse nedves kézzel a hálózati csatlakozót.
• Ha a hálózati csatlakozó működésében rendellenességet
tapasztal, azonnal válassza le a hálózati aljzatról.
• A készülék addig nincs áramtalanítva, amíg a hálózati aljzatra
csatlakozik, akkor sem, ha magát a készüléket kikapcsolta.
• Mivel a hálózati csatlakozó a hosszú használat során
felmelegszik, előfordulhat, hogy a kezével forrónak érzi.
Tilos a készülék használata!
Ne helyezze üzembe, és ne használja a tv-készüléket az
alábbiakban felsorolt helyeken, környezetekben vagy
alkalmakkor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, tüzet,
áramütést, anyagi kárt vagy sérülést okozhat.
Elhelyezés:
• Kültéren (közvetlen napsugárzásnak kitett helyen),
tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, járműben,
egészségügyi intézményekben, instabil helyen, víz közelében,
esőben, nedves vagy füstös környezetben tilos.
Környezet:
• Forró, párás vagy túlzottan poros környezetben; ahol rovarok
juthatnak a belsejébe; ahol rázkódásnak van kitéve, gyúlékony
anyagok (pl. gyertya stb.) közelében. Ne tegye ki a tv-készüléket
csepegő vagy fröccsenő víz hatásának, és ne helyezzen vízzel
telt tárgyakat (pl. vázát) a tv-készülékre.
Alkalom:
• Használja nedves kézzel, eltávolított készülékházzal, vagy olyan
kiegészítő berendezésekkel, amelyet a gyártó nem javasolt.
Villámlással kísért vihar esetén húzza ki a készüléket a hálózati
aljzatból, és távolítsa el az antennavezetéket is.
• Oly módon, hogy tv valamelyik sarka
kilógjon, és az akadályozza a közlekedést.
Ez a televíziókészülék károsodását vagy
személyi sérülést okozhatja, ha egy
személy vagy egy tárgy beleütközik.
• Párás vagy poros helyen, vagy olyan
helyiségben, ahol olajos füstnek vagy
gőznek lenne kitéve a tv-készülék
(főzőasztalok vagy párologtatók
közelében). Ez tűzhöz, áramütéshez vagy
a készülék elgörbüléséhez vezethet.
• Ahol szélsőséges hőmérsékletnek, például közvetlen
napsütésnek lenne kitéve a tv-készülék, vagy fűtőtest vagy
meleglevegő-befúvó közelében. Ilyen esetben a
televíziókészülék túlmelegedhet, a burkolata deformálódhat és/
vagy a televíziókészülék meghibásodhat.
• Ha a televíziókészüléket egy nyilvános
fürdő vagy termálvíz öltözőjében szerelik
fel, a televíziókészüléket károsíthatja a
levegőben megtalálható kén és más
anyagok.
• A legjobb képminőség érdekében ne tegye
ki a képernyőt közvetlen megvilágításnak vagy napfénynek.
• Kerülje a televíziókészülék hideg helyiségből meleg helyiségbe
történő áthelyezését. A hirtelen hőmérséklet-változások
páralecsapódást okozhatnak. Ez pedig a televíziókészüléken
rossz minőségű képet vagy színeket okozhat. Ha ez
bekövetkezne, hagyjon időt a párának a teljes elpárolgásra,
mielőtt bekapcsolná a televíziókészüléket.
Letört darabok:
• Ne dobjon semmit a tv-készüléknek. Az ütéstől a képernyő
üvege betörhet, és komoly sérüléseket okozhat.
• Ha a készülék felülete megreped, ne érintse meg addig, amíg
meg nem szüntette a hálózati vezeték csatlakozását. Ellenkező
esetben ez áramütést okozhat.
Ha a készüléket nem használja
• Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy
áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb ideig nem
használja azt.
• A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll, amíg a
hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék áramtalanításához,
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
• Elképzelhető, hogy némely tv-készülék bizonyos funkcióinak
helyes működéséhez szükséges, hogy a készüléket készenléti
üzemmódban hagyja.
A gyermekekre vonatkozóan
• Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a készülékre.
• A kisméretű tartozékokat tartsa gyermekek elől elzárva, nehogy
véletlenül lenyeljék azokat.
Ha a következő problémák merülnek fel...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, amikor a következő problémák valamelyikét
tapasztalja.
Lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel, és vizsgáltassa
meg a készüléket szakemberrel.
Amikor:
 A hálózati csatlakozóvezeték megsérült.
 A csatlakozódugasz nem illeszkedik tökéletesen a hálózati
aljzatba.
 A tv-készülék megsérült, mert elejtették, megütötték vagy
valamit nekidobtak.
 Valamilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a készülék
valamely nyílásába.
Az LCD tv hőmérséklete
Ha az LCD tv-t hosszú ideig használja, a panel környezete
felmelegszik. Ezt érezheti, ha odanyúl a kezével.
Óvintézkedések
Tv-nézés
• A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert a túl
gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú ideig történő
használat megerőlteti szemeit.
• Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt, mert
károsodhat a hallása.
LCD-képernyő
• Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagypontosságú
technológiával gyártják, és a képpontok legalább 99,99 %-a
működőképes, fekete vagy világos (piros, kék, zöld) pontok
jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az LCD-képernyő
szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás működést.
• Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne
helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. A
megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCD-képernyő
megsérülhet.
• Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép elmosódottá
válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem hibajelenség. A
jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet emelkedik.
• Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn,
szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
• A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a készülékház
felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
• Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt tartalmaz.
Kövesse a helyi előírásokat és szabályozásokat hulladékként
történő elhelyezéskor.
HU
5
HU

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: