Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 175

Hide thumbs

Advertisement

Paino (Noin)
pöytäjalustan kanssa
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
ilman pöytäjalustaa
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Vain rajoitetuilla alueilla/maissa/TV-malleissa.
*2 Vuosittainen virrankulutus, joka perustuu television
4 tunnin päivittäiseen käyttöön 365 päivänä
vuodessa. Todellinen energiankulutus riippuu siitä,
miten televisiota käytetään.
*3 Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen
jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät
sisäiset toimenpiteet.
*4 Valmiustilan virrankulutus kasvaa, kun televisio on
yhdistetty verkkoon.
Huomautus
• Älä poista valekorttia TV:n maksu-TV-moduulin (CAM)
paikasta paitsi silloin, kun siihen asetetaan älykortti.
• Lisävarusteiden saatavuus riippuu maasta/alueesta/
television mallista/varastotilanteesta.
• Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
Digitaalisen television toimintaan
liittyviä huomautuksia
• Digitaaliseen televisioon (
toiminnot toimivat ainoastaan maissa tai
alueilla, joissa lähetetään digitaalisia
maanpäällisiä signaaleja DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) tai joissa
on käytettävissä yhteensopiva DVB-C
(MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) -
kaapelipalvelu. Tarkista jälleenmyyjältäsi,
ovatko DVB-T/DVB-T2-signaalit
käytettävissä asuinpaikkakunnallasi tai
kysy kaapeli- TV:n palveluntarjoajalta, onko
DVB-C-kaapelipalvelu yhteensopiva tämän
television kanssa.
• Kaapeli-TV:n palveluntarjoaja voi veloittaa
tarjoamistaan palveluista, ja sinun on
mahdollisesti sitouduttava
palveluntarjoajan liiketoiminnan ehtojen
noudattamiseen.
• Tämä televisio noudattaa DVB-T/DVB-T2- ja
DVB-C-signaaleiden määrityksiä, mutta
yhteensopivuutta tulevien digitaalisten
maanpäällisten DVB-T/DVB-T2-lähetysten
ja digitaalisten DVB-C-kaapelilähetysten
kanssa ei taata.
• Jotkin digitaalisen television toiminnot
eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa
maissa/kaikilla alueilla, ja DVB-C-kaapeli ei
välttämättä toimi oikein kaikkien
palveluntarjoajien kanssa.
Tuotemerkit
• Termit HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat
HDMI Licensing LCC:n tuotemerkkejä tai
rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa
ja muualla maailmassa.
• Valmistettu Dolby Laboratories
myöntämällä lisenssillä.
Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
• "BRAVIA" ja
Corporationin tuotemerkkejä.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote-logo ja -logotyyppi ja "Powered
by Gracenote" -logo ovat joko Gracenoten
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
) liittyvät
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup ja Wi-Fi CERTIFIED -logo
ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• DTS-patentit, ks. http://patents.dts.com.
Valmistettu DTS, Inc.in lisenssillä.
DTS, symboli sekä DTS ja symboli yhdessä
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS
Digital Surround on DTS, Inc:n
tavaramerkki. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sony
Corporation käyttää niitä lisenssillä. Muut
tuotemerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
ovat Sony
17
FI
FI

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: