Download  Print this page

Montarea Televizorului Pe Perete - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Montarea televizorului pe perete

Manualul de instrucţiuni al acestui televizor prezintă numai paşii necesari pentru pregătirea
instalării televizorului înainte de instalarea acestuia pe perete.
Pentru clienţi:
Pentru protecţia produsului şi din motive de siguranţă, Sony recomandă insistent ca instalarea
televizorului să fie efectuată numai de către dealeri Sony sau contractori licenţiaţi. Nu încercaţi
să instalaţi personal televizorul.
Pentru dealerii Sony şi contractori:
Acordaţi atenţie maximă aspectelor de siguranţă în timpul instalării, întreţinerii periodice şi
examinării produsului.
Este necesară o experienţă suficientă pentru instalarea acestui produs, mai ales pentru a determina
rezistenţa peretelui pentru a susţine greutatea televizorului. Încredinţaţi montajul acestui produs pe perete
distribuitorilor Sony sau contractorilor licenţiaţi şi acordaţi o atenţie adecvată aspectelor de siguranţă în
timpul instalării. Sony nu este responsabilă pentru daune materiale sau vătămări corporale cauzate de
manipularea eronată sau instalarea necorespunzătoare.
Utilizaţi dispozitivul de montare pe perete SU-WL450 (neinclus) pentru instalarea televizorului
pe perete.
La instalarea dispozitivului de montare pe perete, consultaţi şi instrucţiunile de utilizare şi ghidul de
instalare furnizat cu dispozitivul de montare pe perete.
Note
• Depozitaţi şuruburile demontate într-o locaţie sigură, fără a le lăsa la îndemâna copiilor.
Pentru instrucţiuni privind instalarea dispozitivului de montare pe perete al modelului dumneavoastră de televizor,
consultaţi următorul site:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12
RO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: