Download  Print this page

Koblingsskjema - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Koblingsskjema

For mer informasjon om tilkoblinger, se Hjelpeveiledning (side 2).
TV-mottakerboks
10
NO
Conditional
Access Module
*1
Hjemmelyd-
HDMI-
system med
enhet
optisk
lydinngang
Hodetelefon /
hjemmelydsystem /
subwoofer
Digitalt
stillbildekamera /
videokamera / USB-
lagringsmedier
*1
HDMI-enhet
*1
Hjemmelydsystem med
ARC / HDMI-enhet
HDMI-enhet
*1
Videospiller/TV-
spillutstyr/DVD-spiller/
*2
videokamera
*5
*5
IR Blaster
Router
Ledning / antenne /
TV-mottakerboks
*3
*3
Satellitt

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: