Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 268

Hide thumbs

Advertisement

Cu excepţia KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
Şurub (demontat anterior)
Ventilaţie
• Nu acoperiţi niciodată fantele de aerisire și nu introduceţi
obiecte în interiorul carcasei aparatului.
• Lăsaţi suficient spaţiu în jurul televizorului, așa cum este indicat
mai jos.
• Se recomandă cu insistență să utilizați dispozitivul de montare
pe perete furnizat de firma Sony, pentru că acesta asigură o
ventilație adecvată.
Instalarea pe perete
10 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul televizorului.
Instalarea pe un suport
10 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul televizorului.
4
RO
Cablu
(neinclus)
Şurub
(neinclus)
30 cm
10 cm
10 cm
30 cm
10 cm
6 cm
• Pentru a asigura o ventilaţie corespunzătoare și a evita
adunarea prafului și a murdăriei:
 Nu așezaţi televizorul culcat, cu susul în jos, pe spate sau lateral.
 Nu puneţi televizorul pe un raft, pe covor, în pat sau într-un
dulap.
 Nu acoperiţi televizorul cu materiale textile, de exemplu cu o
draperie, și nici cu alte obiecte, de exemplu ziare etc.
 Nu instalaţi televizorul așa cum este arătat mai jos.
Circulaţia aerului este blocată.
Perete
Cablul de alimentare
Pentru a evita riscul de incendii, șocuri electrice sau deteriorări și
răniri, manevraţi cablul de alimentare și ștecherul respectând
următoarele:
 Utilizaţi exclusiv un cablu de alimentare marca Sony, nu de la
alte firme.
 Introduceţi complet ștecherul în priză.
 Acest aparat poate funcţiona doar la tensiuni de 220 V – 240 V,
curent alternativ.
 Când conectaţi alte cabluri, aveţi grijă să decuplaţi cablul de
alimentare, pentru siguranţa dvs., și aveţi grijă să nu vă
încurcaţi picioarele între cabluri.
 Decuplaţi cablul de alimentare de la priză înainte de a deplasa
sau de a depana televizorul.
 Ţineţi cablul de alimentare la distanţă de sursele de căldură.
 Decuplaţi ștecherul cablului de alimentare de la priză și
curăţaţi-l cu regularitate. Dacă există praf pe ștecher și acesta
se umezește, este posibil ca izolaţia să fie deteriorată, ceea ce
poate duce la declanșarea de incendii.
Note
• Nu utilizaţi la alte echipamente cablul de alimentare furnizat.
• Nu găuriţi, nu îndoiţi și nu răsuciţi excesiv cablul de alimentare.
Firele din interior se pot dezizola sau se pot rupe.
• Nu modificaţi cablul de alimentare.
• Nu așezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
• Nu trageţi de cablul propriu-zis pentru decuplarea aparatului de
la priză.
• Nu conectaţi prea multe aparate la aceeași priză de reţea.
• Nu utilizaţi un ștecher care nu se potrivește cu priza.
NOTĂ PRIVIND ADAPTORUL DE REŢEA (numai
pentru modelele livrate cu adaptor de priză)
Atenţie
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneţi
acest aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni pericolul de incendiu sau de lovituri, nu aşezaţi
obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze, pe aparat. Nu instalaţi
acest echipament într-un spaţiu închis, cum ar fi un raft de cărţi
sau un obiect similar.
• Asiguraţi-vă că priza de reţea este instalată în apropierea
echipamentului și va fi ușor accesibilă.
• Asiguraţi-vă că folosiţi adaptorul de reţea şi cablul de conectare
la reţea furnizate.
• Nu utilizaţi niciun alt adaptor de reţea. Acest lucru poate
produce o defecţiune.
• Conectaţi adaptorul de reţea la o priză de reţea uşor accesibilă.
• Nu înfăşuraţi cablul de conectare la reţea
în jurul adaptorului de reţea. Miezul firului
se poate tăia şi/sau poate produce o
defecţiune a receptorului media.
• Nu atingeţi adaptorul de reţea cu mâinile ude.
• Dacă observaţi o anomalie la adaptorul de reţea, deconectaţi-l
imediat de la priza de reţea.
Perete

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: