Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 337

Hide thumbs

Advertisement

Ağırlık (Yaklaşık)
Masa Üstü Sehpası ile
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
Masa Üstü Sehpası olmadan
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Sadece belirli bölgelerde/ülkelerde/televizyon
modellerinde.
*2 Televizyonun 365 gün boyunca günde 4 saat
çalıştırıldığındaki enerji tüketimi baz alındığında
enerji tüketimidir. Gerçek enerji tüketimi
televizyonun nasıl kullanıldığında bağlı olarak
değişecektir.
*3 Belirtilen bekleme durumundaki güce, sadece
televizyon gerekli dahili işlemleri tamamladıktan
sonra ulaşılır.
*4 Televizyon ağa bağlandığında bekleme modundaki
güç tüketimi artar.
Not
• CAM'de yerleştirilmiş bir akıllı kart takmanın dışında
TV CAM (Koşullu Erişim Modülü) yuvasındaki
göstermelik kartı çıkarmayın.
• Opsiyonel aksesuarlar ülkeye/bölgeye/televizyon
modeline/stok durumuna göre bulunur.
• Tasarım ve özelliklerde bilgi vermeksizin değişiklik
yapılabilir.
Dijital TV fonksiyonu hakkında
• Dijital TV (
) ile ilgili her fonksiyon,
sadece DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 ve H.264/
MPEG-4 AVC) dijital yer sinyallerin
yayınlandığı ülkelerde ve bölgelerde veya
uyumlu bir DVB-C (MPEG-2 ve H.264/
MPEG-4 AVC) kablolu yayın servisine
erişiminizin olması durumunda çalışır.
Oturduğunuz semtte bir DVB-T/DVB-T2
sinyalini alıp alamayacağınızı yerel
satıcınıza veya sunduğu DVB-C kablolu
yayın servisi eğer bu televizyon ile entegre
kullanım için uygunsa, kablolu yayın
sağlayıcınıza sorunuz.
• Kablolu yayın sağlayıcınız verdiği hizmet
için bir ücret talep edebilir veya ticari şart
ve koşullarına uymanız gerekebilir.
• Bu televizyon seti DVB-T/DVB-T2 ve DVB-C
spesifikasyonlarına uymaktadır fakat
gelecekteki DVB-T/DVB-T2 dijital yerden ve
DVB-C dijital kablolu yayınlara uyumluluk
garanti edilemez.
• Bazı Dijital TV fonksiyonları bazı ülkelerde/
alanlarda mevcut olmayabilir ve DVB-C
kablosu bazı hizmet sağlayıcıları ile uygun
şekilde çalışmayabilir.
Ticari markaya ilişkin bilgi
• HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia
Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI
Licensing LLC şirketinin Amerika Birleşik
Devletleri'nde ve diğer ülkelerde ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
• Dolby Laboratories lisansı altında
üretilmiştir.
Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü,
Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.
• "BRAVIA" VE
Corporation'un ticari markalarıdır.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote logosu ve logo türü ve
"Powered by Gracenote" logosu,
Gracenote'un Amerika Birleşik Devletleri
ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup ve Wi-Fi CERTIFIED
Logosu, Wi-Fi Alliance'ın ticari markaları
veya tescilli ticari markalarıdır.
• DTS patentleri için,
http://patents.dts.com adresini ziyaret
edin. DTS, Inc.'ın lisansı altında üretilmiştir.
DTS, Sembol, & DTS ve Sembol birlikte
tescilli ticari markalardır ve DTS Digital
Surround DTS, Inc.'ın ticari markasıdır.
© DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Bluetooth® kelime markası ve logoları
Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari
markalarıdır ve bu tip markalar Sony
Corporation tarafından lisansla
kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve
ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.
• DiSEqC™ EUTELSAT şirketinin bir ticari
markasıdır.
Bu televizyon DiSEqC 1.0'ı destekler. Bu
televizyon motorlu antenleri kumanda
etmek için tasarlanmamıştır.
• TUXERA, Tuxera Inc. şirketinin ABD ve diğer
ülkelerdeki bir tescilli ticari markasıdır.
• USB-IF SuperSpeed USB Trident logosu,
USB Implementers Forum, Inc. şirketinin bir
tescilli ticari markasıdır.
Sony
17
TR
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: