Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 301

Hide thumbs

Advertisement

• Въпреки че този телевизор отговаря на
DVB-T/DVB-T2 и DVB-C спецификациите,
съвместимостта му с бъдещи DVB-T/
DVB-T2 цифрови наземни и DVB-C
цифрови кабелни излъчвания не е
гарантирана.
• Възможно е определени цифрови
функции на телевизора да не работят в
някои държави/региони и DVB-C
кабелната услуга може да не работи
правилно с някои доставчици.
Информация за търговски марки
• Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логото HDMI
са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing LLC в
САЩ и други държави.
• Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio и символът двойно
"D" са регистрирани търговски марки на
Dolby Laboratories.
• "BRAVIA" и
на Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, логото
и логотипът Gracenote, както и логото
"Powered by Gracenote" са регистрирани
търговски марки или търговски марки
на Gracenote в САЩ и/или други
държави.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup и логото Wi-Fi CERTIFIED
са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• За DTS патенти, вижте
http://patents.dts.com. Произведено по
лиценз на DTS, Inc.
DTS, символът, & DTS и символът заедно
са регистрирани търговски марки, а DTS
Digital Surround е търговска марка на
DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права
запазени.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
са търговска марка
• Знакът Bluetooth® и фирмените знаци са
регистрирани търговски марки
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и
използването на тези знаци от Sony
Corporation е по лиценз.
• DiSEqC™ е търговска марка на EUTELSAT.
Този телевизор поддържа DiSEqC 1.0.
Този телевизор не е предназначен за
управление на антени с мотор.
• TUXERA е регистрирана търговска марка
на Tuxera Inc. в САЩ и други страни.
• Логото USB-IF SuperSpeed USB Trident е
регистрирана търговска марка на USB
Implementers Forum, Inc.
GB
FR
ES
BG
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
BG
GR
TR
RU
UA
19
BG

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: