Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 162

Hide thumbs

Advertisement

Paitsi KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
Ruuvi (ei sisälly
toimitukseen)
Ilmanvaihto
• Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja äläkä työnnä mitään
kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla olevan kuvan mukaisesti.
• Sonyn seinäasennustelineen käyttäminen on erittäin
suositeltavaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
Asennus seinälle
10 cm
Television ympärille jätettävä tila.
Asennus jalustalle
10 cm
Television ympärille jätettävä tila.
4
FI
Ruuvi (irrotettu
aiemmin)
Johto (ei sisälly
toimitukseen)
30 cm
10 cm
10 cm
30 cm
10 cm
6 cm
• Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai pölyn kerääntymisen:
 Älä asenna televisiota takaosan varaan, ylösalaisin, takaperin
tai sivuttain.
 Älä sijoita televisiota hyllyn, maton tai vuoteen päälle tai
kaapin sisälle.
 Älä peitä televisiota millään tekstiilillä tai muilla vastaavilla,
esimerkiksi verhoilla tai sanomalehdellä jne.
 Älä asenna televisiota alla olevien kuvien mukaisesti.
Ilmankierto estynyt.
Seinä
Verkkovirtajohto
Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian käsittelyssä seuraavia
ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
 Käytä ainoastaan Sonyn verkkovirtajohtoa. Älä käytä muiden
valmistajien johtoja.
 Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
 Television saa kytkeä ainoastaan verkkovirtaan 220 V - 240 V
AC.
 Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta kaapeleiden asennuksen
ajaksi turvallisuuden vuoksi. Varo kompastumasta kaapeleihin.
 Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kuin teet mitään
toimenpiteitä televisiolle tai siirrät sitä.
 Pidä verkkovirtajohto etäällä lämmönlähteistä.
 Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista se säännöllisin väliajoin.
Jos pistoke on pölyinen ja siihen tiivistyy kosteutta, sen eriste
voi vaurioitua ja seurauksena voi olla tulipalo.
Huomautus
• Älä käytä television mukana toimitettua verkkovirtajohtoa
minkään muun laitteen virtaliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä verkkovirtajohtoa voimakkaasti.
Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
• Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta samaan pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
VERKKOLAITETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (vain
mallit, joiden toimitukseen sisältyy
verkkolaite)
Varoitus
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran
estämiseksi.
Älä aseta maljakoita tai muita nestettä sisältäviä esineitä laitteen
päälle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. Älä asenna tätä laitetta
suljettuun tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Varmista, että pistorasia on lähellä laitetta ja että siihen on
helppo päästä käsiksi.
• Muista käyttää toimitettua verkkolaitetta ja virtajohtoa.
• Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, joka on helposti käsillä.
• Älä kääri virtajohtoa verkkolaitteen
ympärille. Sydänlanka saattaa katketa ja/
tai se voi aiheuttaa toimintahäiriön
mediavastaanottimeen.
• Älä koske verkkolaitteeseen märillä käsillä.
• Jos havaitset verkkolaitteen toiminnassa jotain tavallisesta
poikkeavaa, irrota se heti pistorasiasta.
• Vastaanotinta ei kytketä irti verkkovirrasta niin kauan kuin se on
liitettynä pistorasiaan, vaikka siitä olisi katkaistu virta.
• Koska verkkolaite lämpenee pitkäaikaisessa käytössä, se saattaa
tuntua kuumalta, kun sitä kosketaan kädellä.
Seinä

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: