Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 167

Hide thumbs

Advertisement

 Numeropainikkeet
/
(Tiedot/tekstin paljastus)
Näytä tiedot.
 (Teksti)
Näytä tekstitiedot.
 Google Play
Siirry "Google Play"-verkkopalveluun.
NETFLIX (vain rajoitetuilla alueilla/
maissa/TV-malleissa)
Siirry "NETFLIX"-verkkopalveluun.
Väripainikkeet
Suorittaa painiketta sillä hetkellä vastaavan
toiminnon.
 ACTION MENU
Näytä asiayhteyteen liittyvien toimintojen
luettelo.
TV
• Vaihda TV-kanavalle tai ohjelmalähteelle
muista sovelluksista.
• Kytke TV päälle, jotta TV-kanava tai
ohjelmalähde tulee näkyviin.
GUIDE/
Näytä digitaalinen ohjelmaopas.
BACK/
Palaa edelliseen näyttöön.
HOME
Tuo TV:n Home-valikko näkyviin.
DISCOVER
Näytä Sisältöpalkki sisällön etsimistä varten.
////
(Kohteen valinta/syöttö)
  +/– (Äänenvoimakkuus)
Säädä äänenvoimakkuutta.
(Hyppää)
Siirry edestakaisin kahden kanavan tai
signaalilähteen välillä. TV vaihtaa nykyisen
kanavan tai signaalilähteen ja viimeksi
valitun kanavan tai signaalilähteen välillä.
 (Mykistys)
Mykistä ääni. Palauta ääni painamalla
uudelleen.
PROG +/–//
TV-tilassa: Valitse kanava.
Teksti-TV-tilassa: Valitse seuraava (
edellinen (
) sivu.
 AUDIO
Vaihda parhaillaan katsottavan ohjelman
kieli.
//////
Käytä TV:n ja liitetyn BRAVIA Sync
-yhteensopivan laitteen mediasisältöä.
(Tekstityksen asetukset)
Tuo tekstityksen näkyviin tai poistaa sen
näkyvistä (kun toiminto on käytettävissä).
HELP
Näytä Ohje-valikko. Käyttöoppaaseen
voidaan siirtyä täältä.
 REC
Tallentaa nykyisen ohjelman USB HDD
-tallennustoiminnolla.
TITLE LIST
Näytä otsikkoluettelo.
) tai
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
9
FI

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: