Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 212

Hide thumbs

Advertisement

Obsah
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostní informace . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Součásti a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . 7
Ovládací prvky a kontrolky. . . . . . . . . . . . . . . 7
Schéma zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Montáž televizoru na zeď . . . . . . . . . . . . 12
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Problémy a řešení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2
CZ
Úvod
Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek Sony.
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
Poznámka
• Před zapnutím televizoru si přečtěte „Bezpečnostní informace"
(strana 3).
• Obrázky a ilustrace v Průvodci nastavením a v tomto návodu
slouží jen pro vaši referenci a mohou se lišit od skutečného
vzhledu produktu.
• Symbol „xx", který se objevuje v názvu modelu, odpovídá číslici
popisující design, barvu nebo systém TV.
Umístění Průvodce nastavením
Průvodce nastavením se nachází na horní straně měkké podložky
uvnitř krabice od televizoru.
Uživatelská příručka
Uživatelská příručka vysvětluje, jak používat funkce televizoru.
Chcete-li zobrazit Uživatelskou příručku na televizoru, stiskněte
tlačítko HELP na dálkovém ovladači a zvolte [Uživatelská
příručka].
Umístění identifikačního štítku
Štítky s číslem modelu, datem výroby (rokem/měsícem) a
specifikací zdroje napájení se nacházejí na zadní části televizoru
nebo na obalu.
Pro modely s dodaným síťovým adaptérem:
Štítky s číslem modelu a sériovým číslem síťového adaptéru se
nacházejí na spodní straně síťového adaptéru.
VAROVÁNÍ
Z DŮVODU ZAMEZENÍ
RIZIKA POŽÁRU
UCHOVÁVEJTE TENTO
PRODUKT VŽDY Z DOSAHU
SVÍČEK NEBO JINÝCH ZDROJŮ
OTEVŘENÉHO OHNĚ.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení
společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Žádosti týkající se technických požadavků
na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba
adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. Pro záležitosti servisu a záručních
podmínek se obracejte na adresy uvedené v servisních a
záručních dokumentech.
Poznámka k bezdrátovému
signálul
Sony Corporation tímto prohlašuje, že
tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují
pouze na přístroje prodávané v zemích podléhajících směrnicím
EU.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: