Download  Print this page

Fejlfinding; Problemer Og Løsninger - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Fejlfinding

Du skal holde tv'ets software opdateret ved at
downloade den seneste software via det
digitale sendesystem eller internettet og
derefter opdatere softwaren. Vælg [Opdater nu]
for at starte en softwareopdatering. LED-
lampen blinker hvidt, mens softwaren
opdateres.
Følgende skærm [Updating...] (Updaterer...) vil
vises, mens softwaren opdateres.
Updating...
Du må ikke fjerne netledningen under en
softwareopdatering. Hvis du gør dette, afsluttes
softwareopdateringen ikke korrekt, hvilket kan
medføre softwarefejl. Softwareopdateringer
varer op til 30 minutter. Hvis du ikke ønsker, at
softwaren skal opdateres automatisk, skal du
trykke på HOME og vælge [Hjælp] t
[Opdatering til systemsoftware] t [Automatisk
softwaredownload] t [Fra].
Når du tilslutter TV'et, kan TV'et muligvis ikke
tænde i noget tid, selvom du trykker på tænd/
slukknappen på fjernebetjeningen eller TV'et,
da det tager tid at initialisere systemet. Vent
omkring et minut, og prøv igen.
Hvis du tænder ved at trykke på tænd/
slukknappen på fjernbetjeningen eller TV'et,
tager det tid at tænde belysnings-LED'en, og før
fjernbetjeningen fungerer.
Når belysnings-LED'en blinker rødt, skal du
tælle, hvor mange gange den blinker (interval
på tre sekunder).
Hvis LED-lampen blinker rødt, skal du nulstille
TV'et ved at trække netledningen ud af TV'et i to
minutter og derefter tænde TV'et.
Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte
forhandleren eller et Sony-servicecenter og
oplyse antallet af gange Belysnings-LED
blinkede rødt (interval på tre sekunder). Afbryd
hovedledningen, og informer forhandleren eller
Sony-servicecenteret.
14
DK
Updating...
Når belysnings-LED'en ikke blinker, skal du
kontrollere punkterne i tabellen på følgende
måde.
Se også fejlfinding i Hjælpevejledningen, eller
udfør selvdiagnosticering ved at vælge [Hjælp]
t [Selvdiagnosticering]. Hvis problemet
fortsætter, skal du have dit TV til service hos
kvalificeret servicepersonale.
Problemer og løsninger
Der er intet billede (skærmen er mørk) og
ingen lyd.
Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
Slut tv'et til strøm, og tryk på  på tv'et eller
fjernbetjeningen.
Nogle programmer kan ikke indstilles.
Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
Satellitkablet kan være kortsluttet, eller der er
tilslutningsproblemer med kablet. Kontroller
kablet og tilslutningen, og sluk derefter tv'et på
hovedkontakten tænd/sluk, og tænd det igen.
Den indtastede frekvens er uden for området.
Kontakt selskabet bag satellitudsendelsen.
Der er ikke fundet nogen Kabel-tv-tjenester
(programmer).
Kontroller kabeltilslutningen eller
tuningkonfigurationen.
Prøv [Aut. programindstilling] ved at vælge
[Antenne] i stedet for [Kabel-TV].
Fjernbetjeningen virker ikke.
Udskift batterierne.
Glemt kodeord for [Børnelås (udsendelse)].
Indtast 9999 for PIN-kode. Opdater PIN-kode ved
at vælge [Indstillinger]
t
[Skift PIN-kode].
Tv'ets omgivelser bliver varme.
Når tv'et bruges i en længere periode, bliver tv'ets
omgivelser varme.
Du kan mærke, at det er varmt ved at berøre det
med hånden.
Video eller lyd fryser, skærmen er tom eller
tv'et reagerer ikke på tv'ets eller
fjernbetjeningens knapper.
Udfør en enkel nulstilling af tv'et ved at tage
netledningen ud i to minutter og derefter sætte
den i igen.
t
[Børnelås (udsendelse)]

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: