Download  Print this page

Vianetsintä; Ongelmat Ja Ratkaisut - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vianetsintä
TV:n ohjelmiston pitämiseksi ajan tasalla
uusimmat ohjelmistotiedot on ladattava
digitaalisen lähetysjärjestelmän tai Internetin
kautta ja ohjelmisto on päivitettävä. Käynnistä
ohjelmistopäivitys valitsemalla [Päivitä nyt].
Valaistuksen LED vilkkuu valkoisena, kun
ohjelmistoa päivitetään.
Ohjelmiston päivittymisen aikana ruudussa
näkyy seuraava [Updating...] (Päivitetään...)
-näyttö.
Älä irrota virtajohtoa ohjelmistopäivityksen
aikana. Jos virtajohto irrotetaan,
ohjelmistopäivitys ei ehkä ehdi päättyä ja
seurauksena voi olla ohjelmiston toimintahäiriö.
Ohjelmistopäivitykset saattavat kestää jopa
30 minuuttia. Jos et halua päivittää ohjelmistoa
automaattisesti, paina HOME ja valitse [Ohje]
t [Järjestelmän ohjelmistopäivitys] t
[Automaattinen ohjelmiston lataus] t [Pois].
Kun TV liitetään pistorasiaan, TV:n virta ei ehkä
kytkeydy heti päälle, vaikka painat
kaukosäätimen tai TV:n virtapainiketta, koska
järjestelmän alustaminen kestää jonkin aikaa.
Odota noin minuutti ja yritä sitten uudelleen.
Kun virta kytketään päälle painamalla
kaukosäätimen tai TV:n virtapainiketta, kestää
jonkin aikaa ennen kuin LED-valaistus syttyy ja
kaukosäädin alkaa toimia.
Kun valaistuksen LED vilkkuu punaisena,
laske kuinka monta kertaa se välähtää
(3 sekunnin välein).
Jos valaistuksen LED vilkkuu punaisena, nollaa
televisio irrottamalla virtajohto kahdeksi
minuutiksi ja kytke sitten virta televisioon.
Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys
jälleenmyyjääsi tai Sonyn huoltokeskukseen ja
ilmoita valaistuksen LED:in punaisten
välkähdysten määrä (vilkkuu kolmen sekunnin
välein). Irrota virtajohto pistorasiasta ja ilmoita
asiasta jälleenmyyjälle tai Sonyn
huoltokeskukseen.
14
FI
Updating...
Jos valaistuksen LED ei vilku, tarkista alla
olevissa taulukoissa mainitut kohdat.
Voit myös katsoa käyttöoppaasta
vianmääritysohjeita tai suorittaa itsediagnoosin
valitsemalla [Ohje] t [Itsediagnostiikka]. Jos
ongelma ei korjaannu, anna valtuutetun
huoltohenkilöstön huoltaa TV-vastaanotin.

Ongelmat ja ratkaisut

Kuva ei näy (ruutu on pimeänä) eikä ääntä
kuulu.
Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
Liitä TV virtajohtoon ja paina  TV:stä tai
kaukosäätimestä.
Joitakin ohjelmia ei voi virittää.
Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
Satelliittikaapelissa voi olla oikosulku tai
kaapelissa voi olla yhteysongelmia. Tarkista
kaapeli ja yhteys, ja sammuta sitten televisio
virtakytkimestä ja kytke se takaisin päälle.
Antamasi taajuus voi olla alan ulkopuolella. Kysy
tietoja satelliittilähetysyhtiöltä.
Kaapelitelevisiopalveluja (ohjelmia) ei löydy.
Tarkista kaapeliliitäntä tai viritysasetukset.
Kokeile suorittaa [Digitaalinen automaattiviritys]
valitsemalla [Antenni] valinnan [Kaapeli] sijasta.
Kaukosäädin ei toimi.
Vaihda paristot.
[Katselun esto (lähetys)] -salasana on
unohtunut.
Syötä PIN-koodiksi 9999. Päivitä PIN-koodi
valitsemalla [Asetukset]
t
(lähetys)]
[Vaihda PIN-koodi].
Television kehys lämpenee.
Kun televisio on päällä pitkään, sen kehys
lämpenee.
Kädellä koskettaessa se voi tuntua kuumalta.
Pysähtynyt ääni tai kuva, tyhjä näyttö tai
televisio ei reagoi television tai
kaukosäätimen painikkeisiin.
Suorita yksinkertainen television asetusten
palautus irrottamalla virtajohto kahdeksi
minuutiksi ja liitä se tämän jälkeen takaisin
pistorasiaan.
t
[Katselun esto

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: