Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 141

Hide thumbs

Advertisement

Vikt (Cirka)
med bordsstativ
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
utan bordsstativ
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Endast för begränsad region/land/TV-modell.
*2 Energiförbrukning per år, baseras på TV-apparatens
strömförbrukning under 4 timmar per dag i 365
dagar. Den verkliga energiförbrukningen varierar
beroende på hur TV-apparaten används.
*3 Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har
avslutat nödvändiga interna processer.
*4 Strömförbrukningen i standbyläge ökar när din TV är
ansluten till nätverket.
Anmärkning
• Ta inte ut atrappkortet ur TV CAM-facket (CA-modul)
om du inte sätter i ett smart-kort som sitter i CAM.
• Tillgången på alternativa tillbehör beror på land/
region/TV-modell/lager.
• Design och specifikationer kan ändras utan
förvarning.
Anmärkningar om digital TV
• Funktioner avseende digital TV (
fungerar endast i länder eller områden där
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 och H.264/
MPEG-4 AVC) digitala marksignaler sänds
eller där du har tillgång till en kompatibel
DVB-C (MPEG-2 och H.264/MPEG-4 AVC)
kabeltjänst. Hör med din återförsäljare om
du kan ta emot en DVB-T/DVB-T2-signal
där du bor eller fråga din kabelleverantör
om deras DVB-C-tjänst är lämplig för
integrerad användning med denna TV-
apparat.
• Din kabelleverantör kanske tar ut en avgift
för sina tjänster och du kanske måste
godkänna leverantörens villkor för den
aktuella tjänsten.
• Denna TV följer gällande specifikationer för
DVB-T/DVB-T2 och DVB-C, men vi kan inte
garantera kompatibilitet med framtida
DVB-T/DVB-T2 digitala marksändningar
och DVB-C digitala kabelsändningar.
• Vissa digitala TV-funktioner kanske inte är
tillgängliga i vissa länder/områden och
DVB-C-kabel kanske inte fungerar korrekt
med vissa leverantörer.
Information om varumärken
• Orden HDMI och HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt HDMI-
logotypen är varumärken eller registrerade
varumärken för HDMI Licensing LLC i USA
och andra länder.
• Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio och symbolen med
dubbelt D är varumärken från Dolby
Laboratories.
• "BRAVIA" och
tillhörande Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote-logotypen och "Powered by
Gracenote"-logotypen är antingen
registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Gracenote i USA och/eller andra
länder.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup och Wi-Fi CERTIFIED
)
logotypen är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• För DTS-patent se http://patents.dts.com.
Tillverkad under licens från DTS, Inc.
DTS, symbolen & DTS och symbolen
tillsammans är registrerade varumärken
och DTS Digital Surround är ett varumärke
som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med
ensamrätt.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Bluetooth® ordmärket och -logotypen ägs
av Bluetooth SIG, Inc. och all användning
av sådana märken av Sony Corporation
sker under licens. Övriga varumärken och
varunamn tillhör deras respektive ägare.
• DiSEqC™ är ett varumärke som tillhör
EUTELSAT.
Denna TV stödjer DiSEqC 1.0. Denna TV bör
inte användas för att manövrera
motorstyrda antenner.
• TUXERA är ett registrerat varumärke som
tillhör Tuxera Inc. i USA och andra länder.
• USB-IF SuperSpeed USB treuddslogotyp är
ett registrerat varumärke som tillhör USB
Implementers Forum, Inc.
GB
FR
ES
NL
är varumärken
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
17
SE

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: