Download  Print this page

Varotoimenpiteet - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kielletyt käyttötavat
Älä asenna tai käytä televisiota seuraavassa kuvatuissa paikoissa,
ympäristöissä tai tilanteissa. Seurauksena voi olla
toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat tulipalon, sähköiskun, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
• Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus,
ajoneuvon sisätilat, terveydenhoitolaitokset, epävakaa
sijoituspaikka, altistus vedelle, sateelle, kosteudelle tai savulle.
Kielletty ympäristö:
• Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen ympäristö; paikat, joissa
television sisään voi mennä hyönteisiä tai joissa televisio voi
joutua alttiiksi tärinälle; tulenarkojen esineiden läheisyys
(kynttilät jne.). Television päälle ei saa tiputtaa tai roiskuttaa
mitään nesteitä eikä sen päälle saa laittaa nesteillä täytettyjä
esineitä (esim. kukkamaljakkoa).
Kielletyt tilanteet:
• Käytä kostein käsin, suojapaneeli irrotettuna tai sellaisten
lisälaitteiden kanssa, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.
Irrota television virtapistoke ja antennin pistoke pistorasiasta
ukkosmyrskyn aikana.
• Asentaa TV niin, että se ulottuu avoimeen
tilaan. Televisioon törmäävä henkilö tai
esine voi vahingoittaa sitä.
• Sijoittaa TV kosteaan tai pölyiseen
ympäristöön tai huoneeseen, jossa on
öljyistä savua tai höyryä (keittolevyjen tai
ilmankostuttajien läheisyyteen). Tästä
voi olla seurauksena tulipalo, sähköisku
tai tuotteen vääntyminen.
• Asentaa TV paikkaan, jossa se altistuu äärimmäisille
lämpötiloille, kuten suoraan auringonpaisteeseen,
lämpöpatterin tai lämmityskanavan läheisyyteen. Televisio voi
ylikuumentua tällaisissa olosuhteissa, mistä voi olla
seurauksena sen kotelon vääntyminen ja/tai toimintahäiriö.
• Jos televisio sijoitetaan kylpylän tai
kuuman lähteen pukuhuoneeseen,
rikkihöyryt jne. voivat vahingoittaa
televisiota.
• Älä aseta ruutua suoraan keino- tai auringonvaloon. Se
huonontaa kuvan laatua.
• Vältä television siirtämistä kylmästä lämpimään. Äkilliset
huonelämpötilan muutokset voivat aiheuttaa kosteuden
tiivistymistä. Tämä voi heikentää television kuvanlaatua ja/tai
väritoistoa. Jos näin käy, anna kosteuden haihtua kokonaan
ennen virran kytkemistä televisioon.
Särkymisen vaara:
• Älä heitä mitään televisiota kohti. Näytön lasi voi särkyä iskun
voimasta aiheuttaen vakavia vahinkoja.
• Jos television näytön pintaan tulee vaurioita, älä koske siihen
ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta. Sähköiskun
vaara.
Kun televisiota ei käytetä
• Jos et käytä televisiota useaan päivään, kytke se irti
verkkovirrasta ympäristö- ja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti verkkovirrasta, kun se
kytketään pois päältä virtakytkimellä. Kytke televisio kokonaan
irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke verkkopistorasiasta.
• Joissakin televisioissa voi olla toimintoja, jotka toimiakseen
edellyttävät television olevan valmiustilassa.
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät
vahingossa nielaise pikkuesineitä.
Toimintaohjeet ongelmatilanteissa...
Katkaise virta televisiosta ja irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi, jos jokin alla mainituista ongelmatilanteista esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi valtuutettuun huoltoon
jälleenmyyjän tai Sonyn huoltokeskuksen kautta.
Ongelmatilanteet:
 Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
 Pistoke ei ole sopiva.
 Televisio on vaurioitunut putoamisen, iskun tai törmäyksen
vuoksi.
 Television sisään on päässyt nestettä tai esineitä.
Tietoja LCD-TV:n lämpötilasta
Jos LCD-TV:tä käytetään pitkiä aikoja, paneelin ympäristö
lämpenee. Kädellä kokeiltaessa se voi tuntua kuumalta.

Varotoimenpiteet

Television katseleminen
• Katsele televisiota kohtuullisessa valaistuksessa, sillä katselu
heikossa valaistuksessa tai pitkän aikaa rasittaa silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita käyttäessäsi riittävän
pieneksi, sillä suuri äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle kehitetyn teknologian
mukaisesti, ja siinä on tehokkaita pikseleitä vähintään 99,99 %.
LCD-näytössä voi näkyä jatkuvasti mustia pisteitä tai kirkkaita
valopisteitä (punainen, sininen tai vihreä). Tämä on LCD-näytön
normaali ominaisuus eikä siis merkki viasta.
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa äläkä laita mitään esineitä
television päälle. Kuva voi muuttua epätasaiseksi tai LCD-näyttö
voi vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä paikassa, kuvaan saattaa tulla
vääristymiä tai kuva voi tummua. Tämä ei ole merkki viasta.
Nämä ilmiöt häviävät lämpötilan noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva pitkäksi ajaksi, näyttöön
saattaa jäädä jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin kadota jonkin ajan
kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen television käytön aikana on
normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän nestekiteitä. Noudata
paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Television näytön pinnan ja kotelon
käsitteleminen ja puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto pistorasiasta aina ennen
television puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi vahingoittamasta kotelon
tai näytön pintaa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai kotelosta pehmeällä
liinalla. Jos pöly ei lähde pois helposti, pyyhi näyttö pehmeällä
liinalla, joka on kostutettu laimealla pesuaineliuoksella.
• Älä koskaan ruiskuta vettä tai pesuainetta
suoraan televisioon. Sitä voi valua näytön
alaosaan tai ulkopuolisiin osiin ja päästä
television sisään, mikä voi aiheuttaa
vaurioita televisiolle.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai
emäksistä pesuainetta, hankausjauhetta tai
liuotinta, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, tai
hyönteismyrkkyä. Tällaisten aineiden käyttö tai pitkäaikainen
kosketus kumin tai vinyylin kanssa voi vahingoittaa näytön ja
kotelon pintaa.
• Älä koske TV:hen, jos käsissäsi jotakin kemiallista ainetta, kuten
käsi- tai aurinkovoidetta.
FI
5
FI

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: