Download  Print this page

Спецификации - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Спецификации
Система
Система на панела
LCD (течнокристален дисплей) панел,
LED подсветка
Телевизионна система
В зависимост от вашата държава/избор на
зона/модел на телевизора
Аналогова: B/G, D/K, L, I
Цифрова: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Сателит*: DVB-S/DVB-S2
Цветова система
PAL, SECAM, NTSC3.58 (само видео), NTSC4.43
(само видео)
Покритие на каналите
В зависимост от вашата държава/избор на
зона/модел на телевизора
Аналогова: UHF/VHF/кабел
Цифрова: UHF/VHF/кабел
Сателит*: IF честота 950-2 150 MHz
Звуков изход
10 W + 10 W
Безжична технология
IEEE802.11ac/a/b/g/n протокол
(IEEE802.11ac може да не е налично в
зависимост от страната/региона.)
Bluetooth версия 4.1
* Не всички телевизори имат DVB-T2 или DVB-S/S2
технология или конектор за сателитна антена.
Входно/изходни жакове
Антенен/кабел
75 ома външен терминал за VHF/UHF
Сателитна антена
Конектор тип F, женски, 75 ома.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz тон,
Разпределяне по 1 кабел EN50494.
/
AV1
21-пинов SCART конектор (CENELEC стандарт)
включително аудио/видео вход, RGB вход и TV
аудио/видео изход.
t
o
/
AV2
Видео/аудио вход (мини жак)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (поддържа 4K резолюция,
Съвместим с HDCP 2.2)
Видео:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*
1
(24 Hz)*
, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC
формати
*1 Показва се 3840 × 2160p, когато въведено
4096 × 2160p.
*2 Cамо HDMI IN 2 / 3.
Аудио: 5,1 канален линеен PCM: 32, 44,1, 48,
88,2, 96, 176,4 и 192 kHz, 16, 20 и 24 бита, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus и DTS
ARC (Audio Return Channel) (само HDMI IN 3)
(Двуканален линеен PCM, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Цифров оптичен жак (Двуканален линеен PCM,
Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT
/
(Стерео мини жак)
слушалки, аудио изход, субуфер
1,
2,
3 (HDD REC)*
порт за USB устройство (
устройство за функция REC)
USB порт 1 и 2 поддържат High Speed USB
(USB2.0).
USB порт 3 поддържа Super Speed USB (USB3.0).
CAM (модул за условен достъп) гнездо
LAN
10BASE-T/100BASE-TX конектор (в зависимост
от условията на работа на мрежата, скоростта
на пренос на данните може да се различава.
10BASE-T/100BASE-TX за този телевизор не
гарантира скорост и качество на
комуникацията.)
DC IN 19.5 V (само модели с доставен
захранващ адаптoр)
Вход захранващ адаптoр
1
IR BLASTER*
Вход за IR Blaster кабел (мини жак)
Други
Аксесоари по избор
Безжичен субуфер: SU-WL450
Безжичен субуфер: SWF-BR100
Работна температура
0 ºC – 40 ºC
Работна влажност
Относителна влажност 10 % – 80 % (без
образуване на конденз)
1
2
*
, 4096 × 2160p
2
,
1
3 USB HDD
17
BG
GB
FR
ES
BG
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
BG
GR
TR
RU
UA

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: