Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 284

Hide thumbs

Advertisement

Съдържание
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Прибори за управление и
индикатори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Използване на дистанционно
управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Дистанционно управление описание
на частите. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Диаграма на свързване . . . . . . . . . . . . .11
Проблеми и решения . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
BG
Въведение
Благодарим ви за покупката на този Sony продукт.
Преди да започнете работа с телевизора, прочетете
ръководството изцяло и го запазете за бъдещи справки.
Забележка
• Преди да работите с телевизора, моля, прочетете
"Информация за безопасност" (страница 3).
• Изображенията и илюстрациите, използвани в
Ръководството за настройка и в това ръководство, са само
за справка и може да се различават от действителния
продукт.
• Знакът "xx", който се появява в името на модела,
съответства на една цифра, свързана с дизайнa, цвета или
системата на телевизора.
Местоположение на Ръководството за
настройка
Ръководството за настройка се намира върху стиропора
в кашона на телевизора.
Помощно ръководство
Помощното ръководство обяснява начина на използване на
функциите на телевизора. За да се покаже Помощното
ръководство на телевизионния екран, натиснете HELP на
дистанционното управление и изберете [Помощно
ръководство].
Място на идентификационния етикет
Етикетите за Модел No., дата на производство (година/месец)
и клас на захранване, са разположени на гърба на
телевизора или опаковката.
За модели, които се доставят със захранващ адаптер:
Етикетите за номер на модел и сериен номер на захранващия
адаптер са разположени на дъното на захранващия адаптер.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ДА
ПРЕДОТВРАТИТЕ
ИЗБУХВАНЕ НА ПОЖАР,
ВИНАГИ ДРЪЖТЕ СВЕЩИ
ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ОГЪН ДАЛЕЧ ОТ ТОЗИ
ПРОДУКТ.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Този продукт е произведен от или от името на Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитвания за съответствие на продуктите съгласно
законодателството на Европейския съюз, следва да се
отправят към Упълномощения представител Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани със сервиз и
гаранция, моля използвайте адресите, посочени в
придружаващите сервизни или гаранционни документи.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: