Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 54

Hide thumbs

Advertisement

Inhoudsopgave
BELANGRIJK BERICHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Voorzorgsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aansluitschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Problemen en oplossingen . . . . . . . . . . . . . 14
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2
NL
Inleiding
Bedankt dat u hebt gekozen voor dit Sony product.
Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding
volledig door te lezen. Bewaar de handleiding voor raadpleging in
de toekomst.
Opmerkingen
• Lees voor het bedienen van de televisie de
"Veiligheidsinformatie" (pagina 3).
• De afbeeldingen en illustraties die in de installatiehandleiding
en de handleiding worden gebruikt, gelden uitsluitend als
referentie en kunnen van het actuele product afwijken.
• De "xx" die wordt weergegeven in de modelnaam komt overeen
met een cijfer dat betrekking heeft op het ontwerp, de kleur of
het televisiesysteem.
Locatie van de installatiehandleiding
De installatiehandleiding is bovenop het kussen in de
televisiedoos geplaatst.
Helpgids
De helpgids beschrijft de informatie over het gebruik van de
televisiefuncties. Druk op de afstandsbediening op HELP en
selecteer [Helpgids] om de helpgids weer te geven.
Locatie van het identificatielabel
Het label met het modelnummer, de productiedatum (jaar/
maand) en de voedingsklasse bevinden zich op de achterkant van
de tv en verpakking.
Voor modellen met een bijgeleverde voedingsadapter:
De labels van het modelnummer en serienummer van de
voedingsadapter staan op de onderkant van de voedingsadapter.
WAARSCHUWING
OM DE VERSPREIDING
VAN VUUR TEGEN TE
GAAN, HOUDT U KAARSEN OF
ANDERE VUURHAARDEN
ALTIJD UIT DE BUURT VAN DIT
PRODUCT.
BELANGRIJK BERICHT
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op
EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België. Voor
service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de
adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.
Opmerking voor draadloos
signaal
Hierbij verklaart Sony Corporation dat het
toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van
toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de
EU-richtlijnen in acht nemen.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: