Download  Print this page

Technické Parametre - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nemôžem nájsť tlačidlá
televíznom prijímači.
Pozrite si nasledujúci obrázok znázorňujúci
umiestnenie tlačidiel na TV prijímači.
Zadná strana
TV prijímača
Osvetlenie LED svieti.
Ak nechcete, aby osvetlenie LED svietilo, môžete
ho vypnúť.
Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte položky
[Nastavenia] t [Osvetlenie LED] t [Vyp.].
Pripojenie k bezdrôtovému smerovaču
použitím funkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup)
zlyhalo.
Ak používate zabezpečenie WEP, vyberte položky
[Jednoduché] t [Wi-Fi] t [Pripojiť zo zoznamu
vyhľadávania]. Potom vyberte názov siete (SSID),
ku ktorej sa chcete pripojiť.
Názov požadovanej siete sa v nastavení siete
nenašiel.
Zvoľte [[Manuálny vstup]] a stlačte
názvu siete.
, +, a – na
na zadanie
Technické parametre
Systém
Systém panela
Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi),
Podsvietenie LED
Systém televízneho vysielania
V závislosti od výberu krajiny a regiónu/modelu
televízneho prijímača
Analógový: B/G, D/K, L, I
Digitálny: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelit*: DVB-S/DVB-S2
Systém farieb
PAL, SECAM, NTSC3.58 (len video), NTSC4.43
(len video)
Kanálový rozsah
V závislosti od výberu krajiny a regiónu/modelu
televízneho prijímača
Analógový: UHF/VHF/káblový
Digitálny: UHF/VHF/káblový
Satelit*: Medzifrekvencia 950-2 150 MHz
Zvukový výstup
10 W + 10 W
Bezdrôtová technológia
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac nemusí byť dostupné v závislosti od
krajín alebo regiónov.)
Bluetooth verzia 4.1
* Nie všetky televízne prijímače majú technológiu
DVB-T2 alebo DVB-S/S2 alebo konektor pre satelitnú
anténu.
Vstupné a výstupné konektory
Anténa/kábel
75 Ohmov, externý konektor pre VHF/UHF
Satelitná anténa
Konektor samica typu F, 75 Ohmov.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a tón 22 kHz, Káblový
rozvod EN50494.
/
AV1
21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC)
vrátane vstupu audio/video, vstupu RGB a
výstupu TV audio/video.
t
o
/
AV2
Vstup video/audio (mini konektor)
SK
15
SK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: