Download  Print this page

Dele Og Knapper; Knapper Og Indikatorer - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dele og knapper

Knapper og indikatorer

  (Power) /+/-
Når dit TV er slukket,
Tryk på
for at tænde.
Når dit TV er tændt,
Tryk længe på
for at slukke.
Tryk på
flere gange for at ændre
funktionen, og tryk derefter på + eller –
knappen for at:
• Justering af lydstyrke.
• Valg af kanal.
• Valg af indgangskilde for TV.
 Fjernbetjeningens sensor*
1
Lyssensor*
/ Belysnings-LED
Belysnings-LED'en lyser eller blinker i
overensstemmelse med TV'ets status.
• Hvid
Når tv'et tændes/uden billed-tilstand/
softwareopdatering osv.
• Cyan
Ved trådløs tilslutning til en mobilenhed.
2
• Lyserød*
Optagetilstand.
• Gul
Timer er indstillet.
*1 Anbring ikke noget i nærheden af sensoren.
*2 Kun ved begrænset region/land/TV-model.
1
/
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
7
DK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: