Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 193

Hide thumbs

Advertisement

Vekt (Ca.)
med bordstativ
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
uten bordstativ
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Kun i begrenset region/land/TV-modell.
*2 Energiforbruk per år, basert på fjernsynets
strømforbruk når det brukes 4 timer om dagen i 365
dager. Det faktiske energiforbruket vil avhenge av
hvordan fjernsynet brukes.
*3 Spesifisert strømforbruk i hvilemodus nås etter at
TV-en har avsluttet nødvendige interne prosesser.
*4 Strømforbruk i standby vil øke når TV-en er koblet til
nettverket.
Merknader
• Ikke ta narrekortet ut av TV CAM-sporet (Conditional
Access Module) av noen annen årsak enn for å sette
inn et smartkort i CAM-sporet.
• Tilgjengeligheten til tilbehør avhenger av land/
region/TV-modell/lagerstatus.
• Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Merknader til digital TV-funksjon
• Alle funksjoner som gjelder digital-TV
(
) vil kun fungere i land eller områder
der vanlige, digitale DVB-T/DVB-T2 (MPEG-
2 og H.264/MPEG-4 AVC)-signaler
kringkastes eller der hvor du har tilgang til
en kompatibel DVB-C (MPEG-2 og H.264/
MPEG-4 AVC)- kabelservice. Vennligst
opplys din lokale forhandler dersom du
kan motta et DVB-T/DVB-T2-signal der du
bor eller spør kabeltilbyderen om dennes
DVB-C-kabelservice er egnet for integrert
drift med denne TV-en.
• Din kabeltilbyder kan muligens forlange et
gebyr for servicen eller kreve at du
aksepterer dennes bedriftsvilkår og -
betingelser.
• Denne TV-en samsvarer med DVB-T/
DVB-T2- og DVB-C-spesifikasjonene, men
kompatibilitet med fremtidig digital, vanlig
DVB-T/DVB-T2- og DVB-C-digital
kabelkringkasting kan ikke garanteres.
• Endel digitale TV-funksjoner er muligens
ikke tilgjengelige i noen land/områder og
DVB-C-kabel vil muligens ikke fungere helt
som den skal med noen tilbydere.
Varemerker
• Begrepene HDMI og High-Definition
Multimedia Interface, og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet
er varemerker som tilhører Dolby
Laboratories.
• "BRAVIA" og
Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote-logoen og logoens skrift, og
"Powered by Gracenote"-logoen er enten
registrerte varemerker eller varemerker for
Gracenote i USA og/eller andre land.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup og Wi-Fi CERTIFIED-logo er
varemerker eller registrerte varemerker for
Wi-Fi Alliance.
• For DTS-patenter, se
http://patents.dts.com. Fremstilt under
lisens fra DTS, Inc.
DTS. symbolet og DTS og symbolet
sammen er registrerte varemerker, og DTS
Digital Surround er et varemerke for DTS,
Inc. © DTS, Inc. Med enerett.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Bluetooth®-merket og logoene er
registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike
merker av Sony Corporation, er under
lisens. Andre varemerker og
varemerkenavn tilhører sine respektive
eiere.
• DiSEqC™ er et varemerke for EUTELSAT.
Denne TV-en støtter DiSEqC 1.0. Denne
TV-en er ikke ment for styring av
motoriserte antenner.
• TUXERA er et registrert varemerke for
Tuxera Inc. i USA og andre land.
• USB-IF SuperSpeed USB Trident-logoen er
et registrert varemerke for USB
Implementers Forum, Inc.
er varemerker for
17
NO
NO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: