Download  Print this page

Tekniset Tiedot - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Painikkeita
, + ja – ei löydy TV:stä.
Katso painikkeiden sijainti TV:ssä alla olevasta
kuvasta.
TV:n takasivu
Valaistuksen LED syttyy.
Jos et halua sytyttää valaistuksen LED-valoa, se
voidaan sammuttaa.
Paina HOME ja valitse sitten [Asetukset] t
[Valaistuksen LED] t [Pois].
Ei muodosta yhteyttä langattomaan
reitittimeen WPS (Wi-Fi Protected Setup):llä.
Jos käytät WEP-suojausta, valitse [Helppo] t
[Wi-Fi] t [Yhdistä hakuluettelosta]. Valitse sitten
verkkonimi (SSID), johon haluat yhdistää.
Halutun verkon nimeä ei löydy
verkkoasetuksista.
Valitse [[Syötä käsin]] ja syötä verkon nimi
painamalla
.

Tekniset tiedot

Järjestelmä
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli (nestekidenäyttö), LED-taustavalo
TV-järjestelmä
Maa-/aluevalinnasta/TV-mallista riippuen
Analoginen: B/G, D/K, L, I
Digitaalinen: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelliitti*: DVB-S/DVB-S2
Värijärjestelmä
PAL, SECAM, NTSC3.58 (Vain video), NTSC4.43
(Vain video)
Kanavien näkyvyysalue
Maa-/aluevalinnasta/TV-mallista riippuen
Analoginen: UHF/VHF/kaapeli
Digitaalinen: UHF/VHF/kaapeli
Satelliitti*: IF-taajuus 950-2 150 MHz
Äänentoisto
10 W + 10 W
Langaton teknologia
Protokolla IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac ei ehkä ole saatavissa maan/alueen
mukaan.)
Bluetooth versio 4.1
* Kaikissa TV:issä ei ole DVB-T2- tai DVB-S/S2-tekniikkaa
tai satelliittiantenniliitintä.
Tulo-/lähtöliitännät
Antenni/kaapeli
75 ohmin ulkoinen liitäntä VHF/UHF-liittimelle
Satelliittiantenni
Naaraspuolinen F-tyypin liitin, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ohjaus,
Yhden kaapelin jakelu EN50494.
/
AV1
21-nastainen SCART-liitin (CENELEC-standardi),
sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon ja
television audio-/videolähdön.
t
o
/
AV2
Video/Audio-tulo (miniliitin)
FI
15
FI

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: