Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 144

Hide thumbs

Advertisement

Undtagen KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
(medfølger ikke)
Ventilation
• Tildæk ikke ventilationshullerne og stik ikke noget ind i
kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv'et som vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et Sony vægbeslag for at sikre
tilstrækkelig luftcirkulation.
Monteret på væggen
10 cm
Der skal være mindst så meget plads omkring tv'et.
Monteret på stander
10 cm
Der skal være mindst så meget plads omkring tv'et.
4
DK
Skrue (tidligere
fjernet)
Ledning
(medfølger ikke)
Skrue
30 cm
10 cm
10 cm
30 cm
10 cm
6 cm
• For at sikre tilstrækkelig ventilation og forhindre ansamling af
støv og snavs:
 Læg ikke tv'et fladt ned og monter det ikke på hovedet,
bagvendt eller sidevendt.
 Tv'et må ikke installeres på en hylde, et tæppe, en seng eller i
et skab.
 Tv'et må ikke dækkes til med stof, f.eks. gardiner, eller andre
ting, f.eks. aviser, osv.
 Installer ikke Tv'et som vist nedenfor.
Luftcirkulationen afspærres.
Væg
Netledning
Brug netledningen og stikket som følger for at undgå brand,
elektrisk stød eller skader på personer og materiel:
 Brug kun netledninger fra Sony, ikke fra andre leverandører.
 Stikket skal sættes helt ind i kontakten.
 Slut kun tv'et til en stikkontakt med 220 V - 240 V AC.
 Af sikkerhedshensyn skal du trække netledningen ud af stikket
og være omhyggelig med ikke at vikle fødderne ind i kablerne.
 Tag netledningen ud af stikkontakten, før du arbejder eller
flytter på tv'et.
 Hold netledningen væk fra varmekilder.
 Tag netstikket ud og rengør det med jævne mellemrum. Hvis
stikket er dækket med støv og tiltrækker fugt, forringes
isoleringen, og der kan opstå brand.
Bemærk
• Du må ikke bruge den medfølgende netledning med andet
udstyr.
• Undgå så vidt muligt at klemme, bøje eller sno netledningen.
Ledningstrådene kan være afisoleret eller knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande på netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når stikket skal tages ud af
stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange apparater til samme stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som stikket ikke passer i.
BEMÆRKNING OM LYSNETADAPTER (kun
modeller med medfølgende netadapter)
Advarsel
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke
udsætte dette apparat for regn eller fugt.
For at forhindre brand eller stød må du ikke stille genstande fyldt
med væsker, som f.eks. vaser på apparatet. Du må ikke installere
dette udstyr, hvor der er begrænset plads, som f.eks. på en
boghylde.
• Sørg for at stikkontakten er placeret nær udstyret, og at den er
let tilgængelig.
• Brug altid den medfølgende lysnetadapter og det medfølgende
strømkabel.
• Brug aldrig nogen anden lysnetadapter. Det kan medføre
fejlfunktion.
• Slut lysnetadapteren til en stikkontakt, der er nemt tilgængelig.
• Rul aldrig strømkablet rundt om
lysnetadapteren. Ledningen i kablet kan
blive skåret over eller det kan medføre fejl i
mediemodtagerens funktion.
• Rør aldrig ved lysnetadapteren med våde
hænder.
• Hvis du bemærker noget mærkeligt ved lysnetadpateren, skal
du straks afbryde tilslutningen til stikkontakten.
• Enheden er ikke frakoblet lysnettet så længe den er sluttet til
stikkontakten - heller ikke selv om der er slukket for strømmen
på enheden.
• Da lysnetadapteren bliver varm, når den har været brugt
gennem længere tid, kan den føles meget varm, hvis man
berører den med hånden.
Væg

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: