Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 227

Hide thumbs

Advertisement

Hmotnost (přibl.)
se stolním stojanem
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
bez stolního stojanu
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Pouze pro některé oblasti/země/modely televizoru.
*2 Spotřeba energie za rok spočítaná na základě
spotřeby televizoru zapnutého 4 hodiny denně po
365 dní. Skutečná spotřeba energie závisí na
způsobu používání televizoru.
*3 Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním
režimu je dosažena po dokončení nezbytných
vnitřních procesů televizoru.
*4 Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
se zvýší, pokud je televizor připojen k síti.
Poznámka
• Náhražku karty ze slotu CAM (modul podmíněného
přístupu) televizoru vyjímejte pouze tehdy, chcete-li
do slotu CAM vložit CAM modul se zasunutou kartou
Smart.
• Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/
oblasti/modelu televizoru/zásobách na skladě.
• Vzhled a specifikace se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Poznámky k funkcím digitální televize
• Všechny funkce související s digitální
televizí (
) budou fungovat pouze v
zemích nebo oblastech, ve kterých jsou
šířeny signály digitálního pozemního
vysílání DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 a H.264/
MPEG-4 AVC), nebo kde je přístup ke
kompatibilní kabelové službě DVB-C
(MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC). Ověřte si
laskavě u svého místního prodejce, zda v
místě, kde žijete, lze přijímat signál DVB-T/
DVB-T2, nebo se zeptejte svého
poskytovatele kabelového vysílání, zda je
jeho kabelová služba DVB-C vhodná k
použití s tímto televizorem.
• Poskytovatel kabelového vysílání může za
takové služby vyžadovat dodatečné
poplatky nebo souhlas se svými smluvními
podmínkami.
• Přestože televizor splňuje specifikace
DVB-T/DVB-T2 a DVB-C, nelze zaručit
kompatibilitu s budoucím pozemním
DVB-T/DVB-T2 a kabelovým DVB-C
digitálním vysíláním.
• Některé funkce digitální televize nemusí
být v některých zemích/oblastech k
dispozici a kabelový režim DVB-C nemusí s
některými poskytovateli fungovat správně.
Informace o obchodních značkách
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech a jiných
zemích.
• Vyrobeno na základě licence poskytnuté
společností Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA" a
Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo a
ligatura Gracenote a logo „Powered by
Gracenote" jsou buď registrované
obchodní známky nebo obchodní známky
společnosti Gracenote ve Spojených
státech a/nebo jiných zemích.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup a logo Wi-Fi CERTIFIED
jsou obchodní značky nebo registrované
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Informace o patentech DTS naleznete na
stránce http://patents.dts.com. Vyrobeno
na základě licence od společnosti DTS, Inc.
DTS, symbol a DTS spolu se symbolem jsou
registrované obchodní známky společnosti
DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Slovní značka a loga Bluetooth® jsou
registrované ochranné známky ve
vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a
jakékoliv využívání těchto značek
společností Sony Corporation podléhá
licenci. Ostatní obchodní značky a
obchodní názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.
• DiSEqC™ je ochranná známka společnosti
EUTELSAT.
Tento televizor podporuje DiSEqC 1.0. Tento
televizor není určen k ovládání antén s
motorovým pohonem.
jsou obchodní značky
17
CZ
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
SK
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: