Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 149

Hide thumbs

Advertisement

 Nummerknapper
/
(Informationer/Vis skjult tekst)
Vis information.
 (Tekst-TV)
Viser tekstinformationer.
 Google Play
Få adgang til "Google Play"-onlineservice.
NETFLIX (Kun ved begrænset region/
land/tv-model)
Få adgang til "NETFLIX"-onlineservice.
Farveknapper
Udfør tilsvarende funktion på det tidspunkt.
 ACTION MENU
Åbn en liste over kontekstafhængige
funktioner.
TV
• Skift til en TV-kanal eller indgang fra andre
applikationer.
• Tænd for tv'et for at vise tv-kanal eller
indgang.
GUIDE/
Vis den digitale programvejledning.
BACK/
Vend tilbage til forrige skærm.
HOME
Vis TV-menuen Home.
DISCOVER
Hent indholdsbjælken for at søge efter
indhold.
////
(Valg af element/Enter)
  +/– (Lydstyrke)
Juster lydstyrken.
(Spring)
Spring frem og tilbage mellem to kanaler
eller indgange. TV'et skifter mellem den
aktuelle kanal eller indgang og den sidst
valgte kanal eller indgang.
 (Lydløs)
Slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.
PROG +/–//
I TV-tilstand: Vælg kanalen.
I teksttilstand: Vælg næste (
(
) side.
 AUDIO
Skift sprog for programmet, som aktuelt
vises.
//////
Betjen medieindhold på TV og tilsluttet
BRAVIA Sync-kompatibel enhed.
(Undertekst-indstilling)
Slå undertekster til eller fra (når funktionen
er tilgængelig).
HELP
Vis menuen Hjælp. Her kan du få adgang til
Hjælpevejledningen.
 REC
Optag det aktuelle program med
optagefunktionen USB HDD.
TITLE LIST
Vis Titellisten.
) eller forrige
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
9
DK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: