Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 61

Hide thumbs

Advertisement

EXIT
Hiermee kunt u terugkeren naar het vorige
scherm of het menu verlaten. Wanneer er
een service voor interactieve toepassing
beschikbaar is, drukt u op deze knop om de
service te verlaten.
 Cijfertoetsen
/
(Info/Tekst tonen)
Hiermee kunt u informatie weergeven.
 (Teletekst)
Hiermee kunt u tekstinformatie weergeven.
 Google Play
Hiermee kunt u de "Google Play"-
onlinedienst openen.
NETFLIX (beperkt tot bepaalde regio's/
landen/tv-modellen)
Hiermee kunt u de "NETFLIX"-onlinedienst
openen.
Kleurtoetsen
Hiermee kunt u de op dat moment geldende
functie uitvoeren.
 ACTION MENU
Hiermee kunt u een lijst met contextuele
functies weergeven.
TV
• Hiermee kunt u vanaf een andere
toepassing overschakelen naar een
televisiezender of -ingang.
• Schakel de televisie in om het
televisiezender of de ingang weer te
geven.
GUIDE/
Hiermee kunt u de digitale programmagids
weergeven.
BACK/
Hiermee kunt u terugkeren naar het vorige
scherm.
HOME
Hiermee kunt u het startmenu van de
televisie weergeven.
DISCOVER
Hiermee kunt u de inhoudsbalk oproepen
om te zoeken naar inhoud.
////
(item selecteren/
bevestigen)
  +/– (Volume)
Hiermee kunt u het volume regelen.
(Overschakelen)
Hiermee kunt u schakelen tussen twee
zenders of ingangen. De televisie schakelt
tussen de huidige zender of ingang en de
vorige zender of ingang die geselecteerd
was.
 (geluidsonderdrukking)
Hiermee kunt u het geluid dempen. Druk
nogmaals om het geluid te herstellen.
PROG +/–//
In de televisiestand: De zender selecteren.
In de teletekststand: De volgende (
vorige (
) pagina selecteren.
 AUDIO
Hiermee kunt u de taal wijzigen van het
programma dat momenteel wordt bekeken.
//////
Hiermee kunt u inhoud op de televisie en op
aangesloten BRAVIA Sync-compatibele
apparaten bedienen.
(Ondertiteling instellen)
Hiermee kunt u ondertitels in- of
uitschakelen (wanneer deze functie
beschikbaar is).
HELP
Hiermee kunt u het helpmenu openen. De
helpgids kan van hieruit worden geopend.
 REC
Hiermee kunt u het huidige programma
opnemen met de USB HDD-opnamefunctie.
TITLE LIST
Hiermee kunt u de titellijst weergeven.
GB
FR
ES
NL
DE
PT
) of
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
9
NL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: