Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 252

Hide thumbs

Advertisement

A készülék képernyőjének és házának
kezelése és tisztítása
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóvezetékét az aljzatból.
Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását
elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• A képernyő és a készülékház portalanításához használjon puha
tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni, nedvesítse meg a
tisztítókendőt enyhe mosószeres oldattal.
• Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert
közvetlenül a tv-készülékre. Beszivároghat
a képernyő aljába vagy a külső
alkatrészekbe, illetve a tv-készülék
belsejébe juthat, és a tv-készülék
károsodását okozhatja.
• Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos
vagy savas tisztítószert, súrolóport, illetve oldószert, például
alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az anyagok
károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.
• Ne érintse meg a tv készüléket, ha a kezét bármilyen vegyi
anyaggal kente be, például kézkrémmel vagy naptejjel.
• A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében javasoljuk a
szellőzőnyílások rendszeres porszívózását.
• A készülék dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa a
készüléket, így elkerülheti, hogy az elmozduljon vagy
lecsússzon az állványról.
Külső készülékek
• Tartsa távol a tv-készüléktől a külön megvásárolható
készülékeket vagy bármely eszközt, amely elektromágneses
sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben torzult kép vagy zaj
jelentkezhet.
• Ez a termék a tesztelések alapján az EMC-irányelvben
meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
jelkábellel használják.
Javaslatok az F típusú csatlakozóhoz
A belső vezeték legfeljebb 1,5 mm-re állhat ki a csatlakozó
részből.
Legfeljebb 7 mm
Legfeljebb 1,5 mm
(Az F típusú csatlakozó referenciaábrája)
Az egység vezeték nélküli funkciója
• Ne használja a készüléket orvosi berendezés (pacemaker stb.)
közelében, mert ez az orvosi berendezés hibás működéséhez
vezethet.
• Bár a készülék kódolt jeleket ad/vesz, ügyeljen a jogosulatlan
lehallgatásra. Az ebből eredő problémákért nem vállalunk
felelősséget.
Figyelmeztetés a távvezérlő használatával
kapcsolatban
• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket megfelelő
polaritással helyezze be a távvezérlőbe.
• Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú elemeket.
• Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát elhelyezéséről.
Bizonyos régiókban törvény szabályozza az elemek
hulladékként történő elhelyezését. Lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen rá és ne
öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye ki
közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos helyiségben.
6
HU
A tv-készülék elhelyezése hulladékként
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a
szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005 %-nál több higanyt vagy
0,004 %-nál több ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy azt a használt
elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági,
teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor jutassa el
azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő
pontra. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt elemek megfelelő
begyűjtőhelyén adja le. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: