Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 300

Hide thumbs

Advertisement

Захранване, фиш на продукта и
други
Изисквания за захранването
освен модел, който се доставя със захранващ
адаптор 220 V – 240 V AC, 50 Hz
само модели с доставен захранващ адаптор
19,5 V DC със захранващ адаптор
Номинално входно напрежение:
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Енергиен клас
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx /
FW-49XD80xx: A
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: B
Размер на екрана (измерен по диагонала)
(прибл.)
KD-55XD80xx: 138,8 cm / 55 инча
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
123,2 cm / 49 инча
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
108,0 cm / 43 инча
Консумация на енергия
в [Стандартен] режим
KD-55XD80xx: 93 W
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx: 80 W
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: 82 W
в [Ярък] режим
KD-55XD80xx: 155 W
KD-49XD83xx: 139 W
KD-49XD80xx / FW-49XD80xx: 132 W
KD-43XD83xx: 158 W
KD-43XD80xx / FW-43XD80xx: 147 W
Средно годишно потребление на енергия*
KD-55XD80xx: 129 kWh
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
111 kWh
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
114 kWh
Консумация на енергия в режим
3
4
Готовност*
*
0,50 W (27 W в режим на актуализация на
софтуер/EPG)
Резолюция на дисплея
3 840 точки (по хоризонтала) × 2 160 реда (по
вертикала)
Изходни номинални данни
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA (макс.)
USB 3: 5 V,
, 900 mA (макс.)
Габарити (прибл.) (ш × в × д)
с поставка за маса
KD-55XD80xx: 123,1 × 76,9 x 26,2 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 68,6 × 21,6 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 61,2 × 21,6 cm
18
BG
без поставка за маса
KD-55XD80xx: 123,1 × 71,7 × 4,4 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 63,9 × 4,4 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 56,4 × 4,5 cm
Тегло (прибл.)
с поставка за маса
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
без поставка за маса
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Само за определени региони/страни/модели
телевизори.
*2 Консумация на енергия на година, базирано на
консумацията на телевизор, който работи 4 часа
на ден, 365 дни. Действителната консумация на
енергия зависи от това как се използва
телевизора.
*3 Указаната консумация на енергия в режим
Готовност се достига след като телевизорът
приключи необходимите вътрешни процеси.
*4 Консумацията на енергия в режим готовност ще
се увеличи, когато вашият телевизор е свързан
към мрежа.
Забележка
• Не изваждайте имитационната карта от CAM
(модул за условен достъп) слота на ТВ, освен за да
поставите смарт карта с CAM.
• Наличието на опционални аксесоари зависи от
държавата/региона/модела на телевизора и
наличността.
• Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
2
Забележка за цифровата функция на
телевизора
• Всяка функция, свързана с цифровата
телевизия (
държавите и областите, в които се
предлагат DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 и
H.264/MPEG-4 AVC) цифрови наземни
сигнали, или там, където има достъп до
съвместима с DVB-C (MPEG-2 и H.264/
MPEG-4 AVC) кабелна услуга. Проверете
при вашия местен доставчик дали там,
където живеете, можете да приемате
DVB-T/DVB-T2 сигнал или попитайте
вашия доставчик на кабелна телевизия
дали тяхната DVB-C кабелна услуга е
подходяща за съвместна работа с този
телевизор.
• Възможно е вашият кабелен доставчик
да ви поиска такса за своите услуги или
да поиска да се съгласите с правилата и
условията, който той налага.
), ще работи само в

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: