Download  Print this page

Använda Fjärrkontrollen; Beskrivning Av Fjärrkontrollens Delar - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Använda fjärrkontrollen
Beskrivning av fjärrkontrollens delar
Fjärrkontrollknappens form, plats, tillgänglighet och funktion kan variera beroende på region/land/TV-
modell.
 /
(Ingångsväljare/Text halt)
I TV-läget: Visa och välj ingångskällan.
I textläget: Frys aktuell sida.
(Mikrofon)
Använd röstfunktion. (dvs. röststyrd sökning
av innehåll.)
 (TV-standby)
Slå på eller stäng av TV:n (standbyläge).
DIGITAL/ANALOG
Växla mellan digitalt och analogt läge.
TV/RADIO
Växla mellan sändningar från TV eller RADIO.
8
SE
MIC
SYNC MENU
Visa BRAVIA Sync-menyn.
EXIT
Återgå till den föregående skärmen eller
avsluta menyn. När en interaktiv
programtjänst är tillgänglig trycker du för att
avsluta tjänsten.
 Sifferknappar
/
(Visa info/text)
Visa information.
 (Text)
Visa textinformation.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: