Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 298

Hide thumbs

Advertisement

Дистанционното управление не работи.
Сменете батериите.
Паролата за [Родителски контрол
(Излъчване)] е била забравена.
Въведете 9999 за ПИН код. Актуализирайте PIN
кода като изберете [Настройки]
[Родителски контрол (Излъчване)]
на ПИН кода].
Рамката на телевизора се затопля.
Когато телевизорът се използва
продължително време, рамката му се затопля.
Може да усетите топлина, когато я докоснете с
ръка.
Няма аудио, замръзнало видео, празен
екран или телевизорът не реагира на
команди от бутоните на телевизора или
дистанционното управление.
Направете обикновено рестартиране на
телевизора, като го изключите от
променливотоковото захранване за 2 минути и
след това го включите отново.
Не можете да намерите бутоните
на телевизора.
Вижте илюстрацията по-долу относно
местоположението на бутоните на телевизора.
Задна част на
телевизора
LED осветлението е включено.
Ако не искате LED осветлението да свети,
можете да го изключите.
Натиснете HOME, после изберете [Настройки]
t [LED осветление] t [Изкл.].
Не може да се свърже с безжичен рутер
чрез WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Ако използвате WEP защита, изберете [Лесно]
t [Wi-Fi] t [Избор на мрежа от списък].
После изберете мрежовото име (SSID), към
което искате да се свържете.
16
BG
Не може да намери необходимото
мрежово име в настройката на мрежата.
t
t
[Смяна
, +, и –
Изберете [[Ръчно въвеждане]] и натиснете
за да въведете име на мрежа.
,

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: