Download  Print this page

Voorzorgsmaatregelen - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

• Als u iets abnormaals aan de stroomadapter opmerkt, verwijder
deze dan meteen uit het stopcontact.
• Zolang als de stekker van het toestel in het stopcontact steekt,
is het toestel niet afgekoppeld van het net, zelfs als het is
uitgeschakeld.
• Bij langdurig gebruik kan de stroomadapter warm worden. De
adapter kan heet aanvoelen als u deze met de hand aanraakt.
Verboden gebruik
Installeer/gebruik het televisietoestel niet op locaties, in
omgevingen of situaties die hierna worden weergegeven. Het
televisietoestel kan dan slecht gaan functioneren en brand,
elektrische schok, schade en/of letsel veroorzaken.
Locaties:
• Buiten (in direct zonlicht), aan de kust, op een schip of ander
vaartuig, in een voertuig, in medische instellingen, op instabiele
locaties, in de buurt van water, regen vocht of rook.
Omgevingen:
• Locaties die heet, vochtig of zeer stoffig zijn; waar insecten
kunnen binnendringen; waar het toestel kan worden
blootgesteld aan mechanische trillingen, in de buurt van
brandbare voorwerpen (kaarsen enz.). Stel het televisietoestel
niet bloot aan druppels of spetters en plaats geen met vloeistof
gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het toestel.
Situaties:
• Het gebruik met natte handen, als de kast is verwijderd of met
bevestigingen wordt niet aangeraden door de fabrikant.
Verwijder de stekker van het televisietoestel uit het stopcontact
en ontkoppel de antenne tijdens onweer.
• Installeer de tv zodat deze uitsteekt in een
open ruimte. Als een persoon of voorwerp
tegen de tv botst, kan dat tot letsel of
schade leiden.
• Plaats de tv in een vochtige of stoffige
omgeving of in een kamer met vettige
rook of stoom (nabij een kookfornuis of
luchtbevochtiger). Dat kan leiden tot
brand, elektrische schokken of
vervorming.
• Installeer de tv op plaatsen die onderworpen zijn aan extreme
temperaturen, zoals rechtstreeks zonlicht, nabij een radiator of
verwarming met ventilator. De tv kan oververhit raken in
dergelijke omstandigheden waardoor de kast kan vervormen
en/of storingen van de tv kunnen ontstaan.
• Als de tv in de kleedkamer van een
openbare badruimte of hete bron wordt
gehangen, kan de tv beschadigd worden
door zwavel in de lucht.
• Om de beste beeldkwaliteit te garanderen, mag u het scherm
niet blootstellen aan rechtstreekse lichtstralen of zonlicht.
• Vermijd het verplaatsen van de tv van een koude plaats naar
een warme plaats. Plotse veranderingen in de
kamertemperatuur kunnen condensatie veroorzaken. Dat kan
ervoor zorgen dat de beeld- en/of kleurkwaliteit van de tv slecht
is. Als dat het geval is, dient u het vocht volledig te laten
verdampen voordat u de tv inschakelt.
Gebroken glas:
• Gooi niets tegen het televisietoestel. Het schermglas kan breken
door de impact en ernstig letsel veroorzaken.
• Als het scherm van het televisietoestel barst, mag u het toestel
pas aanraken nadat u de stekker uit het stopcontact hebt
getrokken. Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.
Wanneer de televisie niet wordt gebruikt
• Als u het televisietoestel een aantal dagen niet gebruikt, dan
moet het worden losgekoppeld van de netspanning vanwege
milieu- en veiligheidsredenen.
• Als het televisietoestel nog onder spanning staat wanneer het
net is uitgeschakeld, trekt u de stekker uit het stopcontact om
het televisietoestel volledig uit te schakelen.
• Bepaalde televisietoestellen kunnen over functies beschikken
waarvoor het toestel in de stand-by stand moet blijven om
correct te werken.
Voor kinderen
• Zorg dat kinderen niet op het televisietoestel klimmen.
• Houd kleine accessoires buiten het bereik van kinderen, zodat
deze niet kunnen worden ingeslikt.
In het geval de volgende problemen
optreden...
Schakel het televisietoestel uit en verwijder onmiddellijk de
netstekker uit het stopcontact als een van de volgende
problemen optreedt.
Vraag uw dealer of Sony-servicecentrum het toestel te laten
nakijken door gekwalificeerd servicepersoneel.
In het geval:
 het netsnoer is beschadigd.
 het netsnoer niet goed past.
 het televisietoestel is beschadigd omdat het is gevallen, er
tegenaan is geslagen of er iets naar is gegooid.
 een vloeibaar of vast voorwerp door de openingen in de kast
terecht is gekomen.
Over de temperatuur van de LCD-televisie
Wanneer de LCD-televisie langdurig wordt gebruikt, worden de
randen van het beeldscherm warm. U kunt daar warmte voelen bij
aanraking met de hand.

Voorzorgsmaatregelen

Televisie kijken
• Kijk televisie met gedempt licht, omdat televisie kijken in het
donker of gedurende een lange periode de ogen extra belast.
• Als u een hoofdtelefoon gebruikt, mag u het volume niet te
hoog zetten om gehoorbeschadiging te voorkomen.
LCD-scherm
• Hoewel het LCD-scherm is vervaardigd met precisietechnologie
en 99,99 % of meer van de pixels werken, kunnen er toch
donkere of heldere puntjes (rood, blauw of groen) permanent
zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een structureel kenmerk
van een LCD-scherm en duidt niet op een defect.
• Druk en kras niet op het scherm en plaats geen voorwerpen op
het televisietoestel. Het beeld kan hierdoor vervormen of het
LCD-scherm kan beschadigen.
• Als het televisietoestel op een koude plaats wordt gebruikt, kan
het beeld vlekkerig of donker zijn. Dit wijst niet op een storing.
Dit verschijnsel verdwijnt wanneer de temperatuur stijgt.
• Bij langdurige weergave van stilstaande beelden kunnen
spookbeelden optreden. Deze kunnen na enige tijd verdwijnen.
• Het scherm en de kast worden warm als het televisietoestel
wordt gebruikt. Dit duidt niet op een defect.
• Het LCD-scherm bevat een kleine hoeveelheid vloeibare
kristallen en kwik. Gooi het toestel weg volgens de geldende
lokale wetgeving en voorschriften.
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
5
NL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: