Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 281

Hide thumbs

Advertisement

Masa (Cca.)
cu suport de masă
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
fără suport de masă
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Numai pentru anumite ţări/regiuni/modele de
televizor.
*2 Consum de energie pe an, în baza consumului de
energie al televizorului, când este în funcţiune 4 ore
pe zi pe o perioadă de 365 de zile. Consumul real de
energie va depinde de modul în care este utilizat
televizorul.
*3 Puterea specificată în modul standby este atinsă după
ce televizorul încheie procesele interne necesare.
*4 Consumul de putere în modul standby va creşte
când televizorul dvs. este conectat la reţea.
Note
• Nu scoateţi cardul machetă din slotul TV CAM (modul
de acces condiţionat) decât pentru a introduce un
card inteligent în acest slot.
• Accesoriile opţionale sunt disponibile în funcţie de
ţări/regiune/modelul televizorului/stoc.
• Designul și specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Note privind televiziunea digitală
• Orice funcţii legate de televiziunea digitală
(
) vor fi active numai în ţările sau
zonele în care sunt difuzate semnale
digitale terestre DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 și
H.264/MPEG-4 AVC), sau unde aveţi acces
la servicii de cablu compatibile DVB-C
(MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC). Vă rugăm
să verificaţi la dealer-ul local dacă puteţi
recepţiona semnal DVB-T/DVB-T2 în zona
unde locuiţi sau să întrebaţi furnizorul dvs.
de servicii prin cablu dacă acest televizor
este potrivit pentru serviciul lor de cablu
DVB-C.
• Furnizorul de servicii prin cablu poate
solicita taxe suplimentare pentru astfel de
servicii și este posibil să vi se solicite
aderarea la termenii și condiţiile de lucru
ale respectivilor furnizori.
• Deși acest televizor respectă specificaţiile
DVB-T/DVB-T2 și DVB-C, nu poate fi
garantată compatibilitatea cu programele
digitale terestre DVB-T/DVB-T2 și DVB-C
prin cablu care vor fi difuzate în viitor.
• Unele funcţii ale televiziunii digitale este
posibil să nu fie disponibile în anumite ţări/
regiuni, iar serviciile de cablu DVB-C este
posibil să nu funcționeze corect în cazul
unor anumiţi furnizori.
Informaţii legate de mărci
• Termenii HDMI și HDMI High-Definition
Multimedia Interface și sigla HDMI sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite și în alte ţări.
• Fabricat sub licenţă de la Dolby
Laboratories.
Simbolurile Dolby, Dolby Audio şi double-D
sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA" și
înregistrate ale Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, sigla şi
logotipul Gracenote şi sigla „Powered by
Gracenote" sunt mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale
Gracenote în Statele Unite şi/sau alte ţări.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup şi sigla Wi-Fi CERTIFIED
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• Pentru informaţii despre brevetele DTS,
vizitaţi http://patents.dts.com. Fabricat
sub licenţă primită de la DTS, Inc.
DTS, simbolul, & DTS şi simbolul împreună
sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS
Digital Surround este marcă comercială a
DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Marcajele cu cuvântul Bluetooth® şi siglele
aferente sunt mărci înregistrate deţinute
de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a
acestor marcaje de către Sony Corporation
se face sub licenţă. Alte mărci comerciale şi
nume comerciale sunt proprietatea
respectivilor deţinători.
sunt mărci de comerţ
17
RO
RO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: