Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 185

Hide thumbs

Advertisement

 Google Play
Tilgang til den nettbaserte tjenesten
"Google Play".
NETFLIX (Kun i begrenset region/land/
TV-modell)
Tilgang til den nettbaserte tjenesten
"NETFLIX".
Fargeknapper
Utfør tilhørende funksjon på dette
tidspunktet.
 ACTION MENU
Vis en liste over kontekstavhengige
funksjoner.
TV
• Bytt til en TV-kanal eller inngang fra andre
applikasjoner.
• Slå på TV-en for å vise TV-kanal eller
inndata.
GUIDE/
Vis den digitale programguiden.
BACK/
Gå tilbake til forrige skjerm.
HOME
Vis TV-ens home-meny.
DISCOVER
Åpne innholdslinjen for å søke etter innhold.
////
(Velg element / enter)
  +/– (Volum)
Juster lydstyrken.
(Hopp)
Hopp frem og tilbake mellom to kanaler eller
innganger. TV-en veksler mellom aktuell
kanal og siste kanal eller inngang som ble
valgt.
 (Demping)
Demp lyden. Trykk igjen for å gjenopprette
lyden.
PROG +/–//
I TV-modus: Velg kanalen.
I tekstmodus: Velg neste (
(
) side.
) eller forrige
 AUDIO
Endre språket på programmet som du ser på
nå.
//////
Kontroller medieinnhold på TV og tilkoblet
BRAVIA Sync-kompatibel enhet.
(Teksting-innstilling)
Slår teksting på eller av (når denne
funksjonen er tilgjengelig).
HELP
Vis Hjelp-menyen. Hjelp-veiledning kan nås
herfra.
 REC
Ta opp programmet som vises nå med USB
HDD-opptaksfunksjonen.
TITLE LIST
Vis tittellisten.
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
9
NO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: