Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 69

Hide thumbs

Advertisement

Gewicht (Ong.)
met tafelstandaard
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
zonder tafelstandaard
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Beperkt tot bepaalde regio's/landen/tv-modellen.
*2 Energieverbruik per jaar, gebaseerd op het
vermogensverbruik van de televisie die 365 dagen
werkt gedurende 4 uur per dag. Het eigenlijke
energieverbruik zal afhangen van de manier waarop
de televisie wordt gebruikt.
*3 Het gespecificeerde stand-by vermogen wordt
bereikt als de televisie de benodigde interne
processen heeft voltooid.
*4 Het stroomverbruik tijdens stand-by neemt toe als
uw televisie aangesloten is op het netwerk.
Opmerkingen
• Verwijder de nepkaart alleen uit de CAM-sleuf
(Conditional Access Module) van de televisie als u een
smartcard in de CAM wilt plaatsen.
• De beschikbaarheid van optionele accessoires is
afhankelijk van uw land/regio/tv-model/voorraad.
• Ontwerp en specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Opmerkingen betreffende de digitale
televisiefunctie
• Functies met betrekking tot digitale
televisie (
) werken alleen in landen of
gebieden waar DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 en
H.264/MPEG-4 AVC) digitale aardse
signalen worden uitgezonden of waar
toegang is tot een compatibele DVB-C
(MPEG-2 en H.264/MPEG-4 AVC)
kabelservice. Vraag uw dealer of u een
DVB-T/DVB-T2-signaal kunt ontvangen
waar u woont of vraag uw kabelleverancier
of hun DVB-C-kabelservice geschikt is voor
een geïntegreerde werking met deze
televisie.
• Uw kabelleverancier kan voor een
dergelijke service kosten in rekening
brengen en het kan zijn dat u moet
instemmen met bepaalde voorwaarden.
• Dit televisietoestel voldoet aan de DVB-T/
DVB-T2- en DVB-C-specificaties, maar de
compatibiliteit met toekomstige DVB-T/
DVB-T2 digitale aardse en DVB-C digitale
kabeluitzendingen kan niet worden
gegarandeerd.
• Bepaalde digitale televisiefuncties zijn
wellicht niet beschikbaar in sommige
landen/regio's en DVB-C-kabel werkt
wellicht niet goed bij bepaalde aanbieders.
Informatie over handelsmerken
• De termen HDMI en HDMI High-Definition
Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in
de Verenigde Staten en andere landen.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-
symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
• "BRAVIA" en
van Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, het
Gracenote-logo en -logotype, en het logo
"Powered by Gracenote" zijn
gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Gracenote in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• De Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup en Wi-Fi CERTIFIED logo's
zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
• Raadpleeg http://patents.dts.com voor
meer informatie over DTS-patenten.
Gefabriceerd onder licentie van DTS, Inc.
DTS, het overeenkomstige symbool en DTS
gecombineerd met het overeenkomstige
symbool zijn gedeponeerde
handelsmerken, en DTS Digital Surround is
een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc.
Alle rechten voorbehouden.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn
gedeponeerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze
merken door Sony Corporation gebeurt
onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaars.
zijn handelsmerken
17
NL
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: