Download  Print this page

Používání Dálkového Ovládání; Popis Součástí Dálkového Ovládání - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Používání dálkového ovládání
Popis součástí dálkového ovládání
Tvar, umístění, dostupnost a funkce tlačítek dálkového ovladače se může lišit v závislosti na zemi,
oblasti nebo modelu televizoru.
 /
(Volba vstupu/přidržení textu)
V režimu TV: Zobrazte a zvolte vstupní zdroj.
V textovém režimu: Přidržte aktuální
stránku.
(Mikrofon)
Používání hlasové funkce. (např.
vyhledávání různého obsahu pomocí hlasu.)
 (Pohotovostní režim TV)
TV zapněte nebo vypněte (pohotovostní
režim).
8
CZ
MIC
DIGITAL/ANALOG
Přepínejte mezi digitálním a analogovým
režimem.
TV/RADIO
Přepínejte mezi vysíláním TV a RADIO.
SYNC MENU
Zobrazte nabídku BRAVIA Sync.
EXIT
Návrat na předchozí obrazovku nebo
ukončení nabídky. Když je k dispozici služba
interaktivní aplikace, stisknutím službu
ukončíte.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: