Download  Print this page

Προφυλάξεις - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

• Τοποθετείτε την τηλεόραση σε χώρο με
υγρασία ή σκόνη ή σε ένα δωμάτιο με
ελαιώδες νέφος ή υδρατμούς (κοντά σε
πάγκους κουζίνας ή σε υγραντήρες).
Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή παραμόρφωση.
• Τοποθετείτε την τηλεόραση σε μέρη που υπόκεινται σε
ακραίες θερμοκρασίες όπως, για παράδειγμα, σε σημεία που
εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε καλοριφέρ ή
συσκευές θέρμανσης. Σε τέτοιες συνθήκες η τηλεόραση
μπορεί να υπερθερμανθεί, κάτι που μπορεί να προκαλέσει
παραμόρφωση του περιβλήματος ή/και δυσλειτουργία της
τηλεόρασης.
• Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στα
αποδυτήρια δημόσιων λουτρών ή
ιαματικών πηγών, ενδέχεται να υποστεί
βλάβη από το θείο που εκλύεται στον
αέρα κλπ.
• Για να έχετε άριστη ποιότητα εικόνας, μην εκθέτετε την
οθόνη σε απευθείας φωτισμό ή ηλιακή ακτινοβολία.
• Αποφύγετε τη μετακίνηση της τηλεόρασης από ένα ψυχρό σε
ένα θερμό μέρος. Οι ξαφνικές αλλαγές της θερμοκρασίας
δωματίου ενδέχεται να προκαλέσουν συμπύκνωση υγρασίας.
Αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε προβολή χαμηλής ποιότητας
εικόνας και χρώματος από την τηλεόραση. Αν συμβεί αυτό,
αφήστε την υγρασία να εξατμιστεί εντελώς πριν
ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
Θραύσματα:
• Μην πετάτε οτιδήποτε στην τηλεόραση. Από την πρόσκρουση
μπορεί να σπάσει το γυαλί της οθόνης και να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός.
• Εάν η επιφάνεια της τηλεόρασης ραγίσει, μην την
ακουμπήσετε μέχρι να αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Όταν δεν χρησιμοποιείται
• Εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για
αρκετές ημέρες, θα πρέπει να την αποσυνδέσετε από την
παροχή ρεύματος για λόγους περιβαλλοντικούς και
ασφάλειας.
• Μετά την απενεργοποίηση της τηλεόρασης, η τηλεόραση δεν
έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος. Για να την
αποσυνδέσετε εντελώς, τραβήξτε το φις από την πρίζα.
• Κάποια μοντέλα τηλεοράσεων πρέπει να παραμένουν σε
κατάσταση αναμονής για να εξασφαλίζεται η σωστή
λειτουργία τους.
Για τα παιδιά
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω στην
τηλεόραση.
• Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά, ώστε να
μην υπάρχει κίνδυνος να τα καταπιούν κατά λάθος.
Εάν συμβεί το ακόλουθο
πρόβλημα...
Εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα,
απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
Απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ή στο σέρβις της Sony
ώστε να γίνει έλεγχος από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Όταν:
 Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
 Η πρίζα εμφανίζει κακή εφαρμογή.
 Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά από πτώση, χτύπημα ή
πέσιμο αντικειμένου επάνω σε αυτή.
 Κάποιο υγρό ή αντικείμενο πέσει μέσω των ανοιγμάτων μέσα
στο εσωτερικό του περιβλήματος.
Σχετικά με τη θερμοκρασία των LCD
TV
Όταν η LCD TV χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα,
το περιβάλλον τμήμα του πλαισίου θερμαίνεται. Μπορεί να
αισθανθείτε τη θερμότητα εάν αγγίξετε τη συγκεκριμένη
περιοχή με τα χέρια σας.
Προφυλάξεις
Παρακολούθηση τηλεόρασης
• Παρακολουθείτε την τηλεόραση με συνθήκες μέτριου
φωτισμού, καθώς η παρακολούθηση της τηλεόρασης με
συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή για μεγάλα χρονικά
διαστήματα μπορεί να κουράσει τα μάτια σας.
• Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, αποφύγετε τη ρύθμιση της
έντασης ήχου σε υψηλά επίπεδα καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να
σας προκαλέσει προβλήματα ακοής.
Οθόνη LCD
• Παρόλο που η οθόνη LCD (υγρών κρυστάλλων)
κατασκευάζεται με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και
διαθέτει ενεργά πίξελ 99,99 % ή περισσότερα, υπάρχει η
πιθανότητα να εμφανιστούν μόνιμα στην οθόνη LCD μερικές
μαύρες κουκίδες ή φωτεινά σημεία (κόκκινα, πράσινα ή
μπλε). Αυτό αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό των
οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) και δεν υποδηλώνει
δυσλειτουργία.
• Μη σπρώχνετε ή χαράσετε το εμπρός φίλτρο, και μην
τοποθετείτε αντικείμενα επάνω σε αυτή την τηλεόραση. Η
εικόνα μπορεί να παρουσιάσει ανωμαλίες ή η οθόνη υγρών
κρυστάλλων να υποστεί ζημιά.
• Εάν αυτή η τηλεόραση χρησιμοποιηθεί σε κρύο χώρο,
υπάρχει περίπτωση να εμφανισθεί κηλίδα στην εικόνα ή η
εικόνα να γίνει σκούρα. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.
Αυτά τα φαινόμενα εξαφανίζονται καθώς αυξάνεται η
θερμοκρασία.
• Υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης ειδώλου εικόνας στην
οθόνη εάν προβάλλονται συνεχώς ακίνητες εικόνες. Το
είδωλο εικόνας μπορεί να εξαφανιστεί μετά από κάποιο
χρόνο.
• Η οθόνη και το περίβλημα ζεσταίνονται όταν η τηλεόραση
βρίσκεται σε λειτουργία. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
• Η οθόνη LCD περιέχει μικρή ποσότητα υγρού κρυστάλλου. Για
την απόρριψη τηρήστε τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς.
Χειρισμός και καθαρισμός της
επιφάνειας της οθόνης/
περιβλήματος της τηλεόρασης
Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε από την πρίζα το συνδεδεμένο
στην τηλεόραση καλώδιο παροχής ρεύματος πριν τον
καθαρισμό.
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο υλικό ή στην
επίστρωση της οθόνης, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
• Για να αφαιρέσετε τη σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/
περιβλήματος, σκουπίστε ελαφρά με ένα μαλακό πανί. Εάν η
σκόνη παραμένει, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί ελαφρά
βρεγμένο σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.
• Ποτέ μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό
απευθείας πάνω στην τηλεόραση.
Ενδέχεται να στάξει στο κάτω μέρος της
οθόνης ή στα εξωτερικά τμήματα και να
εισχωρήσει στην τηλεόραση, με
αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στην
τηλεόραση.
• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ σφουγγαράκι, αλκαλικά/όξινα
καθαριστικά, σκόνες καθαρισμού ή διαλυτικά όπως
οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά ή εντομοκτόνα. Η χρήση
τέτοιων ουσιών ή η παρατεταμένη επαφή με λαστιχένια ή
υλικά από βινύλιο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην
επιφάνεια της οθόνης και στο υλικό του περιβλήματος.
• Μην αγγίζετε την τηλεόραση αν το χέρι σας είναι καλυμμένο
με οποιαδήποτε χημική ουσία όπως κρέμα χεριών ή
αντηλιακό.
GR
7
GR

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: