Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 142

Hide thumbs

Advertisement

Indholdsfortegnelse
VIGTIG BESKED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sikkerhedsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dele og knapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Knapper og indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Brug af fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilslutningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vægmontering af tv'et . . . . . . . . . . . . . . 12
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Problemer og løsninger . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2
DK
Indledning
Tak fordi du valgte dette Sony-produkt.
Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og
beholdes til senere opslag.
Bemærk
• Før du benytter tv'et, bedes du læse "Sikkerhedsoplysninger"
(side 3).
• Billeder og illustrationer i Installationsvejledningen og denne
vejledning er udelukkende til referencebrug og kan afvige fra
det faktiske produkt.
• Det viste "xx" i modelnavnet er et numerisk tal, der henviser til
design, farve eller tv-system.
Placering af Installationsvejledningen
Installationsvejledningen er anbragt oven på polstringen inden i
tv'ets kasse.
Hjælpevejledning
Hjælpevejledningen forklarer oplysningerne om, hvordan du
bruger tv'ets funktioner. For at vise Hjælpevejledningen på tv'et,
skal du trykke på HELP på fjernbetjeningen og vælge
[Hjælpevejledning].
Placering af identifikationsmærkat
Mærkatet med oplysninger om modelnummer, produktionsdato
(år/måned) og strømforsyning findes på bagsiden af tv'et eller på
emballagen.
Modeller med medfølgende netadapter:
Mærkater med netadapterens modelnummer og serienummer
findes i bunden af netadapteren.
ADVARSEL
PRODUKTET SKAL
HOLDES VÆK FRA
TÆNDTE LYS ELLER ANDEN
FORM FOR ÅBEN ILD FOR AT
UNDGÅ BRAND.
VIGTIG BESKED
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold
til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede
repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, BelgienFor service
eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af
vedlagte service- eller garantidokumenter.
Oplysninger om trådløst
signal
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at denne enhed er i overensstemmelse med de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Bemærkning til kunder: følgende informationer gælder kun for
udstyr, som sælges i lande, hvor EUdirektiverne gælder.
Trådløst tv-system kan muligvis bruges i følgende lande:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Dette udstyr kan bruges i andre ikkeeuropæiske lande.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: