Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 199

Hide thumbs

Advertisement

Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana jako
odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii
może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako
dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005 %
rtęci lub 0,004 % ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko
naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej
baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego
punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
7
PL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: