Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 210

Hide thumbs

Advertisement

bez podstawy
KD-55XD80xx: 123,1 × 71,7 × 4,4 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 63,9 × 4,4 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 56,4 × 4,5 cm
Waga (Ok.)
z podstawą
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
bez podstawy
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/
krajów/modeli telewizora.
*2 Zużycie energii rocznie, w oparciu o wyliczenie
zużycia energii dla telewizora pracującego 4 godziny
dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie
energii zależy od sposobu korzystania z telewizora.
*3 Podany pobór mocy w trybie czuwania jest osiągany
po zakończeniu wykonywania przez odbiornik TV
wymaganych procesów wewnętrznych.
*4 Pobór mocy w trybie czuwania wzrośnie przy
połączeniu telewizora z siecią.
Uwaga
• Nie wyjmuj atrapy karty z gniazda CAM (Modułu
Warunkowego Dostępu) telewizora w innym celu niż
włożenie do gniazda CAM karty inteligentnej.
• Dostępność akcesoriów opcjonalnych zależy od kraju,
regionu, modelu telewizora i stanu magazynowego.
• Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez
powiadomienia.
Informacje dotyczące funkcji Telewizji
Cyfrowej
• Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji
Cyfrowej (
) dostępne są tylko w krajach
lub na obszarach, gdzie nadawane są
sygnały cyfrowej telewizji naziemnej
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 i H.264/MPEG-4
AVC) lub w miejscach, w których istnieje
dostęp do kompatybilnych z urządzeniem
sygnałów kablowych DVB-C (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC). Prosimy
skontaktować się z lokalnym sprzedawcą,
aby ustalić, czy w miejscu Państwa
zamieszkania można odbierać sygnały
DVB-T/DVB-T2 lub zwrócić się do dostawcy
usług kablowych o informacje, czy
oferowane przez niego usługi DVB-C będą
dostępne w zakupionym odbiorniku TV.
• Państwa dostawca usług kablowych może
doliczyć dodatkową opłatę za swoje usługi
lub poprosić o podpisanie stosownej
umowy.
18
PL
• Zakupiony model telewizora jest
dostosowany do odbioru sygnałów
telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 oraz
kablowej DVB-C, nie można jednak
zagwarantować jego kompatybilności z
tworzonymi w przyszłości programami w
formacie DVB-T/DVB-T2 lub DVB-C.
• W niektórych krajach lub regionach pewne
funkcje Telewizji Cyfrowej lub kablowej
DVB-C mogą być niedostępne.
Informacje dot. znaków towarowych
• HDMI, logo HDMI i nazwa HDMI High-
Definition Multimedia Interface to znaki
towarowe lub zarejestrowane znaki
towarowe HDMI Licensing LLC na terenie
Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
• Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i symbol z podwójnym
D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA" i
towarowymi Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo i
logotyp Gracenote oraz logo „Powered by
Gracenote" są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi
Gracenote w USA oraz innych krajach.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup i logo Wi-Fi CERTIFIED to
znaki towarowe lub zarejestrowane znaki
towarowe Wi-Fi Alliance.
• W kwestii informacji na temat patentów
DTS należy skorzystać z witryny
http://patents.dts.com. Produkowane na
licencji DTS, Inc.
DTS, symbol oraz DTS i symbol łącznie są
zarejestrowanymi znakami towarowymi, a
DTS Digital Surround jest znakiem
towarowym DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
są znakami

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: