Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 221

Hide thumbs

Advertisement

 AUDIO OUT*
4
• Chcete-li poslouchat zvuk TV
prostřednictvím připojeného příslušenství,
stiskněte tlačítko HOME.
Zvolte [Nastavení] t [Zvuk] t [Výstup
pro sluchátka/Audio výstup], potom
zvolte požadovanou položku.
USB 1/2,
• Při připojení velkého zařízení USB může
toto zařízení překážet ostatním
připojeným zařízením vedle něj.
• Při připojování velkého zařízení USB toto
zařízení připojte ke konektoru USB 1.
 HDMI IN 1/2/3/4
• Pokud připojujete digitální audio systém,
který je kompatibilní s technologií Audio
Return Channel (ARC), použijte HDMI IN 3.
Jinak je zapotřebí použít další připojení
pomocí DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 / AV 2
• U kompozitního připojení použijte dodaný
analogový prodlužovací kabel*
  (Vstup RF),
(Satelitní vstup)
• Připojení pro pozemní/kabelové vysílání a
satelit. Připojte postupně: SUB. t
Antenna t MAIN
• Konektor jack SUB. připojte pouze tehdy,
když využíváte režim dvou tunerů, s
výjimkou rozvodu jediným kabelem podle
EN50494.
 /
AV 1
Připojte pomocí kabelu SCART. Když
připojíte analogový dekodér, tuner TV vysílá
do dekodéru zakódovaný signál a dekodér
tento signál před odesláním dekóduje.
CAM (Modul podmíněného
přístupu)
• Poskytuje přístup k placeným TV službám.
Další podrobnosti najdete v uživatelské
příručce dodané s modulem CAM.
• Nevkládejte smart kartu přímo do slotu
CAM vašeho TV. Karta musí být vložena do
modulu podmíněného přístupu dodaného
autorizovaným prodejcem.
• CAM není v některých zemích/oblastech
podporován. Dostupnost ověřte u
autorizovaného prodejce.
• Když po používání internetového videa
přepnete na digitální program, může se
zobrazit zpráva CAM.
/
USB 3 (HDD REC)*
5
.
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
5
3,5 mm
1
1: L
2: Video
3: Zemění
4: P
*3
< 14 mm
*4 Podporuje pouze 3pólový stereo mini jack konektor.
*5 Pouze pro některé oblasti/země/modely televizoru.
2
3
4
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
SK
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
11
CZ

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: