Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 263

Hide thumbs

Advertisement

Tömeg (Kb.)
asztali állvánnyal
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
asztali állvány nélkül
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Csak egyes régiókban/országokban/tv-
modellekben.
*2 Éves energiafogyasztás, amely adat olyan
televíziókészülék teljesítményfelvételén alapul,
amelyet 365 napon keresztül napjában 4 órát
üzemeltetnek. A tényleges energiafogyasztás a
televízió használati módjától függ.
*3 A megadott készenléti üzemmódú
teljesítményfelvételt akkor éri el a tv-készülék,
miután befejezte a szükséges belső folyamatokat.
*4 Ha a tv-készülék csatlakoztatva van a hálózathoz, a
készenléti üzemmód energiafelhasználása megnő.
Megjegyzés
• A vakkártyát csak akkor vegye ki a tv CAM (Feltételes
hozzáférési modul) kártyanyílásából, ha intelligens
kártyát helyez be a CAM-kártyanyílásba.
• A külön megvásárolható tartozékok elérhetősége az
országtól/régiótól/tv-típus/árukészlettől függ.
• A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Megjegyzések a digitális tv-funkcióról
• Minden digitális tv-adással (
kapcsolatos funkció, csak azokban az
országokban és régiókban működik, ahol
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 és H.264/MPEG-4
AVC) digitális jeleket továbbítanak földi
műsorszórással, illetve ahol hozzáféréssel
rendelkezik egy kompatibilis DVB-C
(MPEG-2 és H.264/MPEG-4 AVC)
kábeltelevíziós szolgáltatáshoz.
Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy
sugároznak-e DVB-T/DVB-T2 jeleket a
lakóhelyén, vagy kérdezze meg
kábeltelevízió-szolgáltatóját, hogy az általa
szolgáltatott DVB-C jellel tudja-e használni
a készülékét.
• A kábeltelevízió-szolgáltató esetleg díjat
számolhat fel a szolgáltatásért, vagy
megköveteli Öntől, hogy elfogadja
szerződéses feltételeit.
• A tv-készülék megfelel a DVB-T/DVB-T2 és
DVB-C előírásoknak, azonban a
kompatibilitást nem garantáljuk a jövőbeli
DVB-T/DVB-T2 digitális földi és DVB-C
digitális kábeltelevíziós adásokkal.
• Néhány digitális tv-funkció esetleg nem
érhető el bizonyos országban, körzetben,
és a DVB-C rendszer egyes kábeltelevízió-
szolgáltatók esetén nem működik
megfelelően.
Védjegyekkel kapcsolatos információk
• A HDMI és a HDMI High-Definition
Multimedia Interface kifejezés, illetve a
HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• A gyártás a Dolby Laboratories
licencengedélyével történt.
A Dolby, Dolby Audio és dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
• A „BRAVIA" és a
Corporation védjegyei.
• A Gracenote, a Gracenote eyeQ, a
Gracenote VideoID, a Gracenote Video
Explore, a Gracenote embléma és a
„Powered by Gracenote" embléma a
Gracenote védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
)
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, a Wi-Fi Direct, a Miracast, a Wi-Fi
Protected Setup és a Wi-Fi CERTIFIED
embléma a Wi-Fi Alliance védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• DTS-szabadalmakról lásd a
http://patents.dts.com webhelyet. Készült
a DTS, Inc. licence alapján.
A DTS, a szimbólum, illetve a DTS és a
szimbólum együttesen bejegyzett
védjegyek, a DTS Digital Surround a DTS, Inc.
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• A Bluetooth® jelzés és emblémák a
Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, a
Sony Corporation ezeket
licencmegállapodás keretében használja.
A többi védjegy és kereskedelmi
megnevezés a megfelelő tulajdonosok
tulajdona.
a Sony
HU
17
HU

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: