Download  Print this page

Montere Tv-en På Veggen - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Montere TV-en på veggen
Denne TV-ens bruksanvisning viser kun trinnene for å forberede montering av TV-en før den
monteres på veggen.
Til kunder:
Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at TV-en installeres av
Sony-forhandlere eller autoriserte montører. Ikke forsøk å installere den selv.
Til Sony-forhandlere og -montører:
Legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved
undersøkelse av dette produktet.
Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å installere dette produktet, spesielt for å fastslå at veggen kan
bære TV-ens vekt. Overlat monteringen av dette produktet til Sony-forhandlere eller autoriserte montører,
og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjon. Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade
eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon.
Bruk veggmonteringsbrakett SU-WL450 (medfølger ikke) til å installere TV-en på veggen.
Ved montering av veggmonteringsbraketten kan du også se bruksanvisningen og
installasjonsveiledningen som fulgte med veggmonteringsbraketten.
Merknader
• Sørg for at skruene du har fjernet blir oppbevart på en trygg plass, utenfor barns rekkevidde.
Instruksjoner for installeringen av veggmonteringsbraketten for TV-modellen din finnes på denne nettsiden:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12
NO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: