Download  Print this page

Óvintézkedések - Sony KD-85XF8596 Reference Manual

Hide thumbs
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

Advertisement

Table of Contents
Óvintézkedések
Tv-nézés
• A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert a túl
gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú ideig történő
használat megerőlteti szemeit.
• Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt, mert
károsodhat a hallása.
LCD-képernyő
• Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagypontosságú
technológiával gyártják, és a képpontok legalább 99,99 %-a
működőképes, fekete vagy világos (piros, kék, zöld) pontok
jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az LCD-képernyő
szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás működést.
• Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne
helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. A
megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCD-képernyő
megsérülhet.
• Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép elmosódottá
válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem hibajelenség. A
jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet emelkedik.
• Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn,
szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
• A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a készülékház
felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
• Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt tartalmaz.
Kövesse a helyi előírásokat és szabályozásokat hulladékként
történő elhelyezéskor.
A készülék képernyőjének és házának
kezelése és tisztítása
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóvezetékét az aljzatból.
Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását
elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• A képernyő és a készülékház portalanításához használjon puha
tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni, nedvesítse meg a
tisztítókendőt enyhe mosószeres oldattal.
• Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert
közvetlenül a tv-készülékre. Beszivároghat a
képernyő aljába vagy a külső alkatrészekbe,
illetve a tv-készülék belsejébe juthat, és a
tv-készülék károsodását okozhatja.
• Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos
vagy savas tisztítószert, súrolóport, illetve
oldószert, például alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek
az anyagok károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.
• Ne érintse meg a tv készüléket, ha a kezét bármilyen vegyi
anyaggal kente be, például kézkrémmel vagy naptejjel.
• A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében javasoljuk a
szellőzőnyílások rendszeres porszívózását.
• A készülék dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa a
készüléket, így elkerülheti, hogy az elmozduljon vagy
lecsússzon az állványról.
Külső készülékek
• Tartsa távol a tv-készüléktől a külön megvásárolható
készülékeket vagy bármely eszközt, amely elektromágneses
sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben torzult kép vagy zaj
jelentkezhet.
• Ez a termék a tesztelések alapján az EMC-irányelvben
meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
csatlakozó kábelekkel használják.
• Ez a termék a tesztelések alapján az EMC-irányelvben
meghatározott korlátokon belül esik, ha a földfelszíni/
műholdas/ CATV-csatlakozóhoz 30 méternél rövidebb
RF-kábellel használják.
8
HU
Javaslatok az F típusú csatlakozóhoz
A belső vezeték legfeljebb 1,5 mm-re állhat ki a csatlakozó
részből.
Legfeljebb
7 mm
Legfeljebb 1,5 mm
(Az F típusú csatlakozó referenciaábrája)
Az egység vezeték nélküli funkciója
• Ne használja a készüléket orvosi berendezés (pacemaker stb.)
közelében, mert ez az orvosi berendezés hibás működéséhez
vezethet.
• Bár a készülék kódolt jeleket ad/vesz, ügyeljen a jogosulatlan
lehallgatásra. Az ebből eredő problémákért nem vállalunk
felelősséget.
• A termék felszerelésekor és működtetésekor ügyelni kell arra,
hogy az eszköz antennája és a felhasználó teste között legalább
20 cm távolság legyen.
Figyelmeztetés a távvezérlő használatával
kapcsolatban
• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket megfelelő
polaritással helyezze be a távvezérlőbe.
• Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú elemeket.
• Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát elhelyezéséről.
Bizonyos régiókban törvény szabályozza az elemek
hulladékként történő elhelyezését. Lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen rá és ne
öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye ki
közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos helyiségben.
A tv-készülék elhelyezése hulladékként
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez, a készüléken vagy annak csomagolásán
található szimbólum jelzi, hogy termék nem
kezelhető háztartási hulladékként – kérjük, hogy
azt elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően
forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket
vásárolta.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: