Download  Print this page

Korzystanie Z Pilota; Opis Pilota - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Korzystanie z pilota

Opis pilota

Kształt, rozkład, dostępność i działanie funkcji przycisków pilota mogą się różnić w zależności od
regionu/kraju/modelu telewizora.
 /
(Wybór wejścia/zatrzymanie
strony)
W trybie TV: Wyświetl i wybierz źródło
sygnału wejściowego.
W trybie tekstowym: Zatrzymanie bieżącej
strony.
(Mikrofon)
Używanie funkcji głosowych. (Przykładowo:
wyszukiwanie treści za pomocą poleceń
głosowych).
 (Czuwanie)
Włączanie lub wyłączanie telewizora (tryb
czuwania).
MIC
DIGITAL/ANALOG
Przełączanie trybu analogowego i
cyfrowego.
TV/RADIO
Przełączanie między kanałami telewizyjnymi
i stacjami radiowymi.
SYNC MENU
Wyświetlanie menu BRAVIA Sync.
EXIT
Powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście
z menu. Gdy dostępna jest usługa aplikacji
interaktywnych, naciśnięcie przycisku
powoduje zamknięcie usługi.
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
9
PL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: