Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 324

Hide thumbs

Advertisement

KD-55XD80xx hariç
8 mm - 12 mm
Vida (ürünle
verilmez)
Havalandırma
• Asla havalandırma deliklerini kapatmayınız veya kabinin içine
herhangi bir şey sokmayınız.
• Televizyon setinin etrafında, aşağıda gösterildiği gibi boş alan
bırakınız.
• Yeterli hava sirkülasyonu sağlamak için mutlaka bir Sony Duvar
Askı Aparatı kullanmanızı öneririz.
Duvara monte edildiğinde
10 cm
Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.
Stand ile monte edildiğinde
10 cm
Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.
4
TR
Vida (daha önce
çıkartılmış)
Kablo (ürünle
verilmez)
30 cm
10 cm
10 cm
30 cm
10 cm
6 cm
• Uygun bir havalandırma sağlamak ve kir ve tozların birikmesini
önlemek için:
 Televizyon setini düz, baş aşağı, arkaya doğru veya yana
dönük şekilde monte etmeyiniz.
 Televizyon setini bir raf, halı, yatak üzerine veya bir dolaba
monte etmeyiniz.
 Televizyon setini perde veya gazete gibi şeylerle örtmeyiniz.
 Televizyon setini aşağıda gösterildiği gibi monte etmeyiniz.
Hava sirkülasyonu tıkalı.
Duvar
Ana elektrik kablosu
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar ve/veya
yaralanma riskini önlemek amacıyla, elektrik kablosu ve fişi ile
ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet ediniz:
 Sadece Sony tarafından temin edilen elektrik kablolarını
kullanınız, farklı tedarikçilerden temin edilenleri kullanmayınız.
 Fişi elektrik prizine tam olarak sokunuz.
 Televizyon setini sadece bir 220 V - 240 V AC elektrik kaynağı ile
çalıştırınız.
 Kablo bağlantılarını yaparken, güvenliğiniz için elektrik fişini
çekmeyi unutmayınız ve ayaklarınızın kablolara dolaşmamasına
dikkat ediniz.
 Televizyon seti ile ilgili bir iş yapmadan veya taşımadan önce,
elektrik fişini prizden çekiniz.
 Ana elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
 Elektrik fişini prizden çekiniz ve fişi düzenli olarak temizleyiniz.
Eğer fiş tozla kaplanırsa ve nemlenirse, yalıtımı bozularak bir
yangına neden olabilir.
Not
• Ürünle birlikte verilen ana elektrik kablosunu başka bir cihazda
kullanmayınız.
• Ana elektrik kablosunu aşırı derecede sıkıştırmayınız,
bükmeyiniz veya kıvırmayınız. İçindeki iletkenler açığa çıkabilir
veya kırılabilir.
• Ana elektrik kablosunda bir değişiklik yapmayınız.
• Ana elektrik kablosunun üzerine ağır bir şey koymayınız.
• Elektrik fişini prizden çekerken kablosundan tutarak çekmeyiniz.
• Birden fazla cihazı aynı prize takmayınız.
• Gevşek durumdaki elektrik prizlerini kullanmayınız.
GÜÇ ADAPTÖRÜYLE İLGİLİ NOTLAR (yalnızca AC
adaptörüyle verilen modeller)
Uyarı
Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya
neme maruz bırakmayın.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, cihazın
üzerine vazo gibi için sıvı dolu nesneler koymayın. Bu cihazı
kitaplık rafı ve benzeri bir ünite gibi bir kapalı alana monte
etmeyin.
• Lütfen güç prizinin cihazın yakınına bulunduğundan ve
erişiminin kolay olduğundan emin olun.
• Birlikte verilen güç adaptörünü ve güç kablosunu
kullandığınızdan emin olun.
• Başka bir güç adaptörü kullanmayın. Bu, arızaya yol açabilir.
• Güç adaptörünü kolay erişilebilir bir güç prizine bağlayın.
• Güç kablosunu güç adaptörünün etrafına
sarmayın. Kablonun içindeki teller kopabilir
ve/veya medya alıcısının arızalanmasına
sebep olabilir.
• Güç adaptörüne ıslak elle dokunmayın.
• Güç adaptöründe bir anormallik fark ederseniz, adaptörü derhal
güç prizinden ayırın.
• Cihaz kapatılmış olsa bile, güç prizine bağlı kaldığı sürece
cihazın güç kaynağıyla bağlantısı kesilmez.
Duvar

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: