Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 187

Hide thumbs

Advertisement

 AUDIO OUT*
4
• For å høre lyd fra TV-en gjennom det
tilkoblede utstyret, trykk på HOME.
Velg [Innstillinger] t [Lyd] t
[Hodetelefon / lyd ut] og velg deretter
ønsket element.
USB 1/2,
• Tilkobling av en stor USB-enhet kan
forstyrre andre tilkoblede enheter ved
siden av den.
• Når du kobler til en stor USB-enhet, koble
den til USB 1-kontakten.
 HDMI IN 1/2/3/4
• Hvis du kobler til et digitalt lydanlegg som
er kompatibelt med ARC-teknologi (Audio
Return Channel), bruk HDMI IN 3. Hvis ikke,
må du gjøre en ekstra tilkobling med
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 / AV 2
• For en kompositt tilkobling, bruk den
inkluderte analog skjøteledning*
  (RF-inngang),
• Tilkoblinger for bakke/kabel og satellitt.
Tilkoblingstrinn: SUB. t Antenne t
MAIN
• For SUB. plugg, koble bare når du bruker
dobbel tuner-modus, unntatt for én kabel
EN50494.
 /
AV 1
• Koble til med en SCART-kabel. Når du
kobler til en analog dekoder, sender TV-
tuneren krypterte signaler til dekoderen,
og dekoderen dekrypterer signalene før
de mates ut.
CAM (Conditional Access Module)
• Gir tilgang til betalte TV-tjenester. For mer
informasjon se instruksjonsveiledningen
som fulgte med CAM.
• Ikke sett smartkortet direkte inn i TV CAM-
sporet. Det må settes i CAM-modulen som
leveres av en autorisert forhandler.
• CAM støttes ikke i enkelte land/områder.
Undersøk med den en autorisert
forhandler.
• En CAM-melding kan vises når du bytter til
et digitalt program etter bruk av Internett-
video.
/
USB 3 (HDD REC)*
5
.
(Satellittinngang)
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
5
3,5 mm
1
1: L
2: Video
3: Jord
4: R
*3
< 14 mm
*4 Støtter bare 3-polet stereominijack.
*5 Kun i begrenset region/land/TV-modell.
2
3
4
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
11
NO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: