Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 329

Hide thumbs

Advertisement

 Rakam düğmeleri
/
(Bilgi/Gizli metni göster)
Bilgi gösterir.
 (Teletekst)
Teletekst bilgisini görüntüler.
 Google Play
"Google Play" çevrimiçi hizmetine erişir.
NETFLIX (Sadece belirli bölgelerde/
ülkelerde/televizyon modellerinde)
"NETFLIX" çevrimiçi hizmetine erişir.
Renkli tuşlar
O anki fonksiyonu gerçekleştirir.
 ACTION MENU
İçeriksel fonksiyonları listeler.
TV
• Bir televizyon kanalına veya başka bir
uygulamanın girişine geçer.
• Televizyon kanalını veya girişini
görüntülemek için televizyonu açın.
GUIDE/
Dijital program rehberini görüntüler.
BACK/
Önceki ekrana geri döner.
HOME
Televizyonun Home Menüsünü görüntüler.
DISCOVER
İçerik aramak için İçerik Çubuğunu gösterir.
////
(Öğe seç/Gir)
  +/– (Ses)
Ses düzeyini ayarlar.
(Atla)
İki kanal veya giriş arasında geçiş yapar.
Televizyon o anki kanalla seçilmiş son kanal
veya giriş arasında geçiş yapar.
 (Sessiz)
Sesi kapatır. Sesi eski düzeyine getirmek için
tekrar basın.
PROG +/–//
Televizyon modundayken: Kanalı seçin.
Teletekst modundayken: Sonraki (
önceki (
) sayfayı seçer.
 AUDIO
O an izlenmekte olan program için dili
değiştirir.
//////
Televizyondaki ve bağlı BRAVIA Sync uyumlu
cihazdaki medya içeriklerini çalıştırır.
Altyazıyı açar veya kapatır (bu özellik
mevcutsa).
HELP
Yardım Menüsünü gösterir. Yardım
Kılavuzu'na buradan erişilebilir.
 REC
O anki programı USB HDD kaydetme
fonksiyonuyla kaydeder.
TITLE LIST
Başlık listesini görüntüler.
) veya
(Altyazı ayarları)
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
9
TR

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: