Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 322

Hide thumbs

Advertisement

İçindekiler
ÖNEMLİ NOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Güvenlik Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Parçalar ve Kumandalar. . . . . . . . . . . . . . . 7
Kumandalar ve Işıklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uzaktan kumandayı kullanma. . . . . . . . . . 8
Bağlantı Şeması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sorunlar ve Çözümleri . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spesifikasyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2
TR
Giriş
Bu Sony ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Televizyonu çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanım talimatı
kitapçığını iyice okuyunuz ve de ileride kullanmak üzere
saklayınız.
Not
• Televizyonu çalıştırmadan önce lütfen okuyun: "Güvenlik
Bilgileri" (sayfa 3).
• Kurulum Kılavuzu'nda ve kılavuzda kullanılan resimler ve
çizimler yalnızca başvuru amaçlıdır ve gerçek üründen farklı
olabilir.
• Model adındaki "xx", tasarım, renk veya televizyon sistemi farkı
ile ilgili bir rakama karşılık gelmektedir.
Kurulum Kılavuzunun Yeri
Kurulum Kılavuzu televizyon kartonunun içindeki yastığın
üzerindedir.
Yardım Kılavuzu
Yardım Kılavuzu televizyonun özelliklerinin nasıl kullanılacağı
hakkındaki bilgileri açıklar. Yardım Kılavuzu'nu televizyonda
görüntülemek için uzaktan kumandada HELP'e basın ve [Yardım
Kılavuzu] seçeneğini seçin.
Tanım etiketinin konumu
Televizyon Model No, Üretim Tarihi (yıl/ay) ve Güç Beslemesi
nominal değerleri için etiketler televizyonun veya ambalajın
arkasında bulunur.
AC adaptörüyle verilen modellerde:
AC adaptörü Model Nop. ve Seri No. için etiketler AC adaptörünün
altındadır.
UYARI
YANGIN ÇIKMASINI
ÖNLEMEK İÇİN, MUM
VE BAŞKA AÇIK ALEV
KAYNAKLARINI BU ÜRÜNDEN
HER ZAMAN UZAKTA TUTUN.
ÖNEMLİ NOT
Bu ürün, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya
adresinde bulunan Sony Corporation tarafindan veya onun
adina üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatina dayanan ürün
uyumluluğu ile ilgili sorgulamalar, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belçika adresindeki yetkili temsilciye yönlendirilecektir. Servis
veya garanti ile ilgili konular için lütfen servis ve garanti
belgelerinde belirtilen adreslere başvurun.
Kablosuz Sinyalle İlgili Not
Sony Corporation, bu ürün için gerekli tüm
testleri 1999/5/EC Direktifine ve bunun
ilgili diğer şartlarına göre yapmış
bulunmaktadır.
Daha detaylı bilgi için lütfen web sayfasını ziyaret ediniz:
http://www.compliance.sony.de/
Müşteriler için not: Aşağıdaki bilgiler sadece AB yönetmeliklerini
uygulayan ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir.
Televizyon kablosuz sistemi sadece aşağıdaki ülkelerde
kullanılabilir:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosova
Bu cihaz Avrupa harici ülkelerde çalıştırılabilir.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: